ESCOLA DE LITERATURA

Donald Barthelme: una introducció

Introducció al món literari de Barthelme, començant pel seu context filosòfico-cultural, i arribant a una temptativa de poètica, tant de la seva concepció del conte com de la seva pràctica novel·lesca

Més informació

Taller de poesia escàldica

L’objectiu és estudiar junts, a través de les lectures proposades, els principals paràmetres de la poesia nòrdica medieval per explorar el seu possible ús a la nostra llengua a nivell rítmic, mètric i retòric.

Més informació

INTRODUCCIÓN AL CINE Y LAS SERIES DE CIENCIA FICCIÓN: MÉLIÈS, KUBRICK, NOLAN Y DARK

Este curso de introducción al cine y las series de ciencia ficción te permitirá interpretar y disfrutar con las obras y directores más importantes del siglo XX e inicios del XXI

Más información

Quimeres poemàtiques: LES EXTRAORDINÀRIES AVENTURES DE LA POÈTICA DISSIDENT

Aquest curs busca esperonar la descoberta poètica violentant els límits de les tradicionals demarcacions literàries

Més informació

RAS I CURT: POÈTIQUES DEL CONTE CATALÀ CONTEMPORANI

Seminari de lectura i anàlisi de les formes i l’evolució del conte català contemporani

Més informació

ROBINSONADA: HISTÒRIA I FICCIÓ DEL NAUFRAGI I L’AÏLLAMENT

Aquest seminari aplega diverses obres literàries, amb illes reals o metafòriques, i robinsons diversos, per abordar la qüestió de l’isolament físic, mental, polític i social.

Més informació