ESCOLA DE LITERATURA
Novel·les de campus:
Entre la literatura i la universitat