ESCOLA DE LITERATURA
Amèrica: Divergències i similituds
entre la història i la novel·la històrica