TipusCurs presencial
Data14 oct., 2021 - 18 nov., 2021
HorariDijous, de 17.00 a 19.00 (12 h en 6 sessions)
Preu150€
Inscriu-te araReserva ara

Presentació

L’any 1982 Marshal Berman publicava una obra que va esdevenir cabdal en els estudis culturals de la modernitat; Todo lo sólido se desvanece en el aire proposava, prenent com a oracular punt de partença l’expressió de Marx, un fascinant estudi de la modernitat capitalista a partir de la diversa configuració d’alguns dels seus paisatges urbans més significatius (París, Berlin, Nova York, Sant Petersburg…) i d’obres, tant teòriques com literàries, que havien contribuït a sedimentar aquests paisatges a l’imaginari col·lectiu: el propi Marx però també Baudelaire, Walter Benjamin, Alfred Döblin, Dostoievski, John Dos Passos…

Paradoxalment, en el mateix fris temporal en què Berman escrivia i publicava aquest estudi (1972-1982), el paradigma de la modernitat capitalista i el correlat escènic de les seves grans urbs i metròpolis entrava en una fase de profunda resignificació i fins i tot qüestionament. La Postmodernitat i els seus epígons (tant els conservadors com els que s’empeltaven en un ventall que cobria des del progressisme d’arrel postmarxista fins la radicalitat transgressora inspirada en referents com ara Nietzsche) van suposar un trastocament dels relats, mitologies i aparells simbòlics que havien construit la narrativa històrica els darrers segles. Aquest trastocament va afectar també, i de manera molt notable, a la manera de concebre l’espai urbà: des de la seva cartorgrafia fins a les seves interaccions amb l’individu i la ciuadania, passant per les seves estratègies i dispositius de codificació o els imaginaris que ofertava.

La ciutat moderna, fortament planificada, regulada i teatralitzada segons els criteris establerts per la racionalitat ilustrada primer i el capitalisme industrial després, afrontava un llarg i prolix procés de mutació, al mateix temps que ho farien també els imaginaris i produccions culturals que hi operaven en simbiosi. I entre aquestes, òbviament, la literatura. Atesa la rellevància d’aquest relleu i els nombrosos malentesos i lectures esbiaixades que se n’han fet, considerem pertinent plantejar-nos encara a dia d’avui no poques qüestions al respecte: quins trets definitoris van caracteritzar una transformació de l’imaginari urbà que en molts casos es troba encara en procés? Quines línies de pensament van esdevenir crucials a l’hora d’esperonar aquestes mutacions? Com s’empeltà la literatura en aquesta nova cartografia i fins a quin punt va contribuir a generar un llegat perdurable fins a dia d’avui?

Per abordar i respondre (en la mesura del possible) aquestes qüestions, el curs planteja un viatge heterogeni pels diversos paisatges urbans de la postmodernitat, les propostes de reflexió crítica que susciten i, naturalment, les ficcions i narratives que habiten aquests paisatges o que a partir d’aquests en projecten d’altres, sigui en consonància o com a alternatives de resistència / dissidència. Així doncs, per les sessions d’aquest curs transitarem passatges i obres de teòrics com Robert Venturi, Henri Lefebvre, Jean Baudrillard, Paul Virilio, Manuel Castells o David Harvey, així com un ventall d’experiències literàries de molt diversa índole de la mà d’autors com J.G. Ballard, Paul Auster, Italo Calvino, Don DeLillo, Gonçalo M. Tavares, Cormac McCarthy o Francisco Casavella, entre d’altres. Això, sense oblidar la gran importància que la narrativa cinematogràfica de les darreres dècades ha tingut també a l’hora de bastir molts d’aquests paisatges i/o fantasmagories.

Programa

  1. Teatralització del poder, glorificació del progrés i hegemonia del capital: caracterització de la modernitat i els seus espais urbans
  2. Una modesta proposta per a la demarcació de la postmodernitat. De la mort de Déu als simulacres, de la teleologia ilustrada a la fi dels metarrelats passant per l’agonia (que no mort) de la Història
  3. Fantasmagoria urbana i postmodernitat: fascinació vs dissidència; control vs resistència
  4. Noves casuístiques per a la ciutat postmoderna: espectacle, eclecticisme, textualitat, rizoma
  5. Del yuppie sociòpata al trinxerarie ravaler. Les màscares de l'(anti)heroi de la urbs postmoderna
  6. Èxtasi, hipertròfia i esvaniment de les metròpolis; nihilisme, decadència i distopia
  7. Narrativa, ciutat i t(r)opologia cibernètica: de ciberpunk a les xarxes socials
  8. Resignificar la ciutat, resignificar les narratives. Apropiació, deconstrucció i noves formes d’escriure/habitar l’espai urbà

Bibliografia de referència

Amendola, G: La ciudad postmoderna; Barcelona, Gustavo Gili
Amis, M: Dinero; Barcelona, Anagrama
Auster, P: Trilogía de Nueva York; Barcelona, Anagrama
El país de las últimas cosas, Barcelona, Anagrama
Ballard, J.G: Crash; Barcelona, Minotauro
La isla de hormigón; Barcelona, Minotauro
Mundo sumergido; Barcelona, Minotauro
Baudrillard, J: América; Barcelona, Anagrama
Burroughs, W.S: El almuerzo desnudo; Barcelona, Anagrama
Berman, M: Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad;
Madrid, Siglo XXI
Calvino, I: Las ciudades invisibles; Barcelona, Siruela
La nube de smog; Barcelona, Bruguera
Casavella, F: El Día del Watusi; Barcelona, Anagrama
Debord, G: La sociedad del espectáculo; València, Pre-Textos
Deleuze, G. / Guattari, F: Mil Mesetas; València, Pre-Textos
Delgado, M: El animal público; Barcelona, Anagrama
DeLillo, D: Cosmópolis; Barcelona, Seix Barral
Ruido de fondo; Barcelona, Seix Barral
Dick, Ph. K: Fluyan mis lágrimas, dijo el policía; Barcelona, Minotauro
Fisher, M: Realismo capitalista; Buenos Aires, Caja Negra
Foster Wallace, D: Extinción; Barcelona, Penguin-Mondadori
Gibson, W: Neuromante; Barcelona, Minotauro
Gopegui, B: El comité de la noche; Barcelona, Penguin-Mondadori
Guillamon, J: La ciutat interrompuda; Barcelona, Anagrama
La fàbrica de fred; Barcelona, Empúries
Harvey, D: La condición de la postmodernidad; Madrid, Amorrortu
Ciudades rebeldes; Madrid, Akal
Houellebecq, M: El mapa y el territorio; Barcelona, Anagrama
Jacobs, J: Muerte y vida de las grandes ciudades; Madrid, Capitán Swing
Jameson, F: El Postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado;
Barcelona, Paidós
LeClézio, J.M.G: El atestado; Madrid, Cátedra
Lefebvre, H: El derecho a la ciudad; Madrid, Capitán Swing
La producción del espacio; Madrid, Capitán Swing
McCarthy, C: La Carretera; Barcelona, Penguin-Mondadori
Morales, C: Lectura fácil; Barcelona, Anagrama
Perec, G: Tentativas de agotamiento de un lugar parisino; Barcelona, Gustavo Gili
Especies de espacios; Barcelona, Montesinos
Tavares, G. M: El barrio; Barcelona, Seix Barral
Venturi, R: Aprendiendo de Las Vegas; Barcelona, Gustavo Gili
Virilio, P: Estética de la desaparición, Barcelona, Anagrama