TipusCurs presencial
Data13 maig, 2021 - 8 jul., 2021
HorariDijous, de 18.00 a 20.00
LlocEscola Bloom
Preu190€
Inscriu-te araReserva ara
Quimera: (1) del grec Cimaira («animal fabulós»), monstre mitològic de naturalesa híbrida, constituït per parts de diversos animals (cabra, rèptil, lleó), dotat d’un mortífer alè flamíger i capaç de comunicar-se en el llenguatge màgic dels dracs.
(2) afany instigat per la imaginació i que es persegueix amb perseverança tot i que la seva realització es considera del tot improvable.
(3) a l’àmbit de la biologia, s’anomena quimerisme genètic a una peculiar alteració o trastorn en el qual un mateix individu conté dos o més conjunts diferents d’ADN. Aquesta alteració es considera la causa de diversos quadres d’heterodòxia genètica, com ara l’hermafroditisme.

Prenent el tarannà (simbòlic, fisiològic, anímic) d’allò quimèric com a punt de partença, aquest curs vol ser un recorregut pels agençaments, mutacions i prolífiques incerteses que nodreixen les vessants més feréstegues i escàpoles de la praxi poètica a les darreres dècades. Tot remarcant, a mode preliminar, que bona part d’aquesta aventura seria, no pas quimèrica, sinó «utòpica», sense el punt d’inflexió irreversible que, en el context de les primeres avantguardes, suposà el projecte desertor de dadà i el seu particular vademècum anti-art, que esdevingué una baula fonamental a l’hora d’escometre amb animositat subversiva els règims de significació del llenguatge artístic, així com els perímetres de contenció (físics i mentals) del que històricament la modernitat havia estabulat institucionalment sota l’epítom de «poesia».

Els periples que protagonitzen aquestes aventures poètiques, netament insurgents, abasten un decurs de trencalls, foravials i llorigueres que van des de l’efervescència del signe en la seva literalitat fins a la seva pràctica volatilització en favor de les pràctiques i/o situacions performatives, passant per la cada cop més inevitable hibridació de formats i plantejaments que dona lloc a dispositius heteròclits i multidisciplinaris, en els quals la qüestió de la poètica s’expandeix alhora que inevitablement es problematitza. Tot això atenent, per descomptat, a la insadollable font d’energia que suposa la cada cop més desimbolta integració de la pràctica poètica en les territorialitats de l’acció política, més enllà de filiacions ornamentals, testimoniatges simbòlics o subjugacions propagandístiques: la política entesa com a estímul poètic, com a pathos de revolta permanent contra tot allò que vol fer de la vida quelcom subsidiari, negligible i insignificant.

És doncs, aquest curs, una proposta que busca esperonar la descoberta poètica violentant els límits de les tradicionals demarcacions literàries i lleixes de significació, obrint-se pas per àmbits com els del bricolatge textualista, la farmacologia conceptual, el desfici performatiu, el carnaval semàntic, l’alquímia audiovisual o l’enardiment assagístic, entre d’altres imprudències…

PROGRAMA_____

1) Conjurant la poiesis: la prodigalitat poètica més enllà de lirismes i rapsòdies

2) De la Metafísica a la Patafísica, o el camí-vers-vagi-a-saber-vostè-què

3) Anticossos dadà contra la pandèmia del llenguatge (i de l’art, i de la poesia, i de…) [spin off sobre la poca-soltada i la despintura, en exclusiva a Bloom]

4) Ginys poemàtics i laboratoris textuals (1): objectualisme, concreció, lletrisme

5) Ginys poemàtics i laboratoris textuals (2): la poètica del muntatge, del collage al sampling i el DIY

6) Signes volàtils: intencionalitats, conceptes i situacions (what’s happening?)

7) (Ana)temes poemàtics. De l’ infralleu al hardcore, passant per la «banalitat» pop

8) Semiòtiques subversives, cossos vils i performativitats al detall, o [lim (poètica)<—>(política)]

9) Poesia i Hybris. Desafecció, expansió i bastardització dels gèneres: cinefàgies, tràfics/tràfecs, guerrilles, trencadisses

10) Xarxes, rizomes, indeterminacions: poètiques de la complexitat (del Mail Art a Internet)

 Coda: de la festa a la institució, o l’encaix del carnaval poètic a les litúrgies de la «respectabilitat»

[Nota #1: Aquest llistat temàtic, així com la seva ordenació i distribució, és provisional i té com a objectiu oferir una visió general i raonada dels diversos continguts i àmbits al voltant dels quals s’articularà el curs. Un cop el curs es posi en marxa aquest índex s’adaptarà a la seqüència de les classes, compactant o esponjant els temes ara plantejats segons les necessitats i previsions de cada sessió.]

METODOLOGIA 

El curs s’estructurarà a partir d’un traçat (relativament) cronològic per les diverses mutacions i re-formulacions quimèriques de la praxi poètica, prestant una atenció especial a tots els moviments i sollevaments esdevinguts amb posterioritat a l’anomenada «crisi de la modernitat» i posant de manifest la progressiva dissolució de fronteres i demarcacions (formals, conductuals) relatives a aquesta pràctica. Els materials de què se servirà el curs per a nodrir els corresponents episodis de la seva trama inclouran, doncs, no només produccions textuals (en la seva accepció més àmplia i heterogènia) sinó també obres i treballs conjurats en terrenys en què les fronteres entre poètica i política, sentit i significat esdevenen tan fràgils com pròdigues: conceptualisme, performance, happening, (suposades) marginalitats estilístiques, poètiques involuntàries, cinemàtiques contra-corrent, ludopaties assagístiques…

Es tracta, doncs, d’un curs en què l’exercici de lectura/escriptura convencional esdevindrà no pas protagònic, sinó coadjuvant a una munió de tàctiques i estratègies inquietants, inquisitives, ignífugues & all.

BIBLIOGRAFIA

Accidents Polipoètics: Van a por nosotros; Madrid, Arrebato Libros

Altaió, V: Tràfic d’Idees; Barcelona, Llibres del Mall

Altaió, V. / Serrahima, C: La consola de Cadaqués; Barcelona, EUMO Editorial

Baigorri, L: Vídeo: primera etapa; el vídeo en el contexto social y político de los años 60/70;

Madrid, Brumaria

Barthes, R: Lo obvio y lo obtuso; Barcelona, Paidós

Bataille, G: Poemas; València, Pre-Textos

Bonet, E. / Escoffet, E. (Eds): Properament en aquesta pantalla: el cinema lletrista, entre la discrepancia i la sublevació; Barcelona, MACBA

Brossa, J: A partir del silenci; Barcelona, Galaxia Guttenberg-Cercle de Lectors

Burroughs, W. S. / Haring, K: Apocalypse; Granada, Fundación José Saramago

Combalía, V: La poética de lo neutro; Barcelona, Anagrama

Conway, J: Showgirls: the movie in sestinas; Nova York, BlazeVOX

DDAA: La xarxa al bosc. Joan Brossa i la poesia experimental; Basrcelona,

Fundació Joan Brossa

DDAA: Proposta. Festival Internacional de poesies + polipoesies; Barcelona;

propost / Habitual Video Team

Derrida, J: La diseminación; Madrid, Espiral

Fernández Porta, E: Homo Sampler; Barcelona, Anagrama

_________________Saforologia. L’art de fer-ne un gra massa; Barcelona, Anagrama

Giorno, J: La sabiduría de las brujas; Madrid, DVD Poesía

Godfrey, T: Conceptual Art; Londres, Phaidon

Hac Mor, C: Obra completa punt u / Obra completa punt dos; Lleida, Pagès Editors

Haraway, D: Ciencia, cyborgs y mujeres; Madrid, Cátedra

Hitchin, A. D. / Ambrose, J: CUT UP!; Londres, Black Worm Media Kollective

Kristeva, J: Los poderes de la perversión; Madrid, Siglo XXI

Lamborghini, O: Poesía completa; Barcelona, Penguin-Mondadori

_____________El sexo que habla; Barcelona, MACBA

Maiakovski, V. / Lisitski, E: Para la voz; Edició facsímil de J. A. Sarmiento,

Universitats de Castilla-La Mancha / San Jorge / Cantabria

Marchán Fiz, S: Del arte objetual al arte del concepto; Madrid, Akal

Marcus, G: Rastros de carmín. Una historia secreta del siglo XX; Barcelona, Anagrama

Marzo, J. L. / Mayayo, P: Arte en España (1939-2019): ideas, prácticas, políticas;

Madrid, Cátedra

Millán, F / García Sánchez, J: La escritura en libertad. Antología de poesía experimental;

Madrid, Alianza

Moure, G. / Kuspit, D. / Merewether, Ch: Ana Mendieta; Barcelona, Fundació Antoni Tàpies

Parra, J. : Poesía bajo sospecha: españolas nacidas entre 1976 y 1993; Madrid, Animales Sospechosos

Parra, N: Páginas en blanco; Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca

Preciado, P. B: Un apartamento en Urano; Barcelona, Anagrama

____________Yo soy el monstruo que os habla; Barcelona, Anagrama

Respini, E. / Burton, J: Cindy Sherman (publicació paral·lela a la retrospectiva organitzada

pel MoMA; Madrid, La Fábrica)

Shaw, J. / Weibel, P. (Eds): Expanded Cinema; Londres, Phaidon

Sousa, P: Mail Art. La Red Eterna; Sestao, La Única Puerta a la Izquierda

Tiqqun: Primeros materiales para una teoría de La Jovencita; Madrid, Acuarela / Machado

Torras, M (Ed): El poder del cuerpo; antología de poesia femenina contemporánea; Madrid, Castalia

Tzara, T: Siete manifiestos dadá; Barcelona, Tusquets

Ventura, G: W; Barcelona, Edicions Poncianes

 

Repositoris web d’interès:         www.ubu.com

www.sociedadlunar.org

[Nota #2: aquesta bibliografia general té una pretensió orientativa i ofereix referències que abasten i puntegen els principals aspectes que es tractaran al curs, atenent però que per a cada sessió s’oferirà una bibliografia més específica i singularitzada. Donat el caràcter expansiu i transversal del curs, els títols referenciats a  aquesta i posteriors bibliografies inclouen un ventall heterogeni de títols en el qual hi tenen cabuda compilacions, antologies individuals i col·lectives, llibres d’artista, catàlegs d’exposicions, obres individuals, aproximacions teòriques i assagístiques… També s’oferirà, en consonància amb els continguts de les sessions, referències a peces audiovisuals d’especial pertinença, així com enllaços a pàgines web i d’altres recursos digitals d’interès]