InstructorMAX BESORA
TipusCurs presencial
Data6 oct., 2016 - 22 des., 2016
HorariDijous, de 19:00 a 21:00
(24h en 12 sessions)
Preu290€
Inscriu-te araReserva ara

L’objecte d’aquest curs està dedicat a un subjecte profà en l’altar de la literatura i que sovint és observat amb desconfiança en l’àmbit acadèmic: parlem de les Novel·les de Campus, ficcions que tracten de la vida, de les polítiques i de les relacions socials del món universitari. Al llarg del curs establirem una genealogia d’aquestes ficcions acadèmiques en relació amb el desenvolupament de l’historia de l’educació institucional. A través de la sàtira, la parodia, l’absurd, la metaficció, el realisme o fins i tot el fantàstic aquestes novel·les presenten retrats contradictoris de l’acadèmia que, en tant que microcosmos, presenten tots els vicis del món real: racisme, discriminació de gènere o de classe, etc.

Per traçar-ne la genealogia i la raó de ser, les nostres lectures inclouran textos entorn el món universitari, el futur de les Humanitats en el món globalitzat, la teoria literària i l’escriptura creativa, des d’un punt de vista flexible i multidisciplinari que ens permetrà explorar les maneres com el camp del saber institucional de la universitat i el camp literari de les novel·les de campus es fan funcionar com dues posicions polars que s’entrecreuen, com parelles epistemològiques on cadascuna troba els seus límits en els límits de l’altre en un gran joc intertextual.

Lectures:

 • ARISTÓFANES, Las nubes, Cátedra, Madrid, 2004
 • AMIS, K., Jim i la sort, Proa, Barcelona, 1964
 • HARDY, Thomas, Jude el Oscuro
 • LODGE, David., Intercanvis, Eumo ed, 1989
 • BARTH, John, Gilles, el niño-cabra, Sexto piso, 2015
 • ROTH, Philip, La mancha humana, deBolsillo, Barcelona, 2012
 • MARÍAS, Javier, Todas las Almas, Anagrama, 1989
 • RIERA, Carme, Natura Morta, ed. 62, Barcelona, 2011
 • PIGLIA, Ricarco El viaje de Ida, Anagrama, 2013

Bibliografia:

 • BECHER, Tony, Tribus y territorios académicos, Gedisa, 2001
 • BORDIEU, Pierre, Homo academicus, Siglo XXI, Madrid, 1984
 • BOSCO, Mark and Kimberly Rae Connor, eds. Academic Novels as Satire: Critical Studies of an Emerging Genre. Ceredigion, UK: Edwin Mellen Press, 2007
 • CARTER, Ian. Ancient Cultures of Conceit: British University Fiction in the Post War Years. London and New York: Routledge, 1990
 • CUSSET, Francois, French Theory, Melusina, 2012
 • DERRIDA, Jaques, La filosofía como institución, Juan Granica, Barcelona, 1984
 • EDGERTON, Susan et al, eds. Imagining the Academy: Higher Education and Popular Culture. New York: Routledge, 2005
 • GODZICH, Wlad, Teoría literaria y crítica de la cultura, Cátedra, Madrid, 1998
 • GRAFF, Gerald, Beyond the cultural wars, ed. W.W. Norton& Co., New York, 1992
 • KAMER, John E., Jr. Academe in Mystery and Detective Fiction. 2nd ed. Lanham: Scarecrow Press, 2000
 • McGURL, Mark. The Program Era: Postwar Fiction and the Rise of Creative Writing. Cambridge: Harvard University Press, 2009
 • MOSELEY, Merrit, The academic novel, new and classic essays, 2007
 • PERPINYÀ, Nuria, Las criptas de la crítica, Gredos, 2008
 • PLATÓ, Obras completas, Aguilar, Madrid-1972
 • PROCTOR, Mortimer. The English University Novel. Berkeley: University of California Press, 1957
 • ROSSEN, Janice. The University in Modern Fiction: When Power is Academic. London: St. Martin’s Press, 1993
 • RYAN, Judith, The novel after the theory, Columbia UP.., New York, 2012
 • SHOWALTER, E. Faculty Towers: the academic novel and its discontents (2005)
 • SNOW, C.P., Las dos culturas, Nueva Visión, 2000
 • TERRÉN, Eduardo, Educación y modernidad, Anthropos, 1999
 • ZUCKERT, C.H., Postmodern Platos, Chicago Press, 1996