TipusCurs presencial
Data15 oct., 2020 - 19 nov., 2020
HorariDijous, de 18.30 a 20.30h
(12 hores en 6 sessions)
LlocEscola Bloom
Preu130€
Inscriu-te araReserva ara

Més de vint anys després de la seva mort, l’obra de William Burroughs ens segueix resultant escàpola i de molt controvertida caracterització. Totes les etiquetes, perfils o categoritzacions en què se l’ha intentat encapir (far de la Beat Generation, pioner de la literatura queer, patriarca de l’escriptura toxicòmana, padrí del moviment punk, entre moltes d’altres) es mostren limitadíssimes i sovint esbiaixades a l’hora de composar un retrat cabal, no solament de la seva obra sinó també (i en aquest cas creiem que és requisit indispensable) de la seva figura personal i, especialment,  delpersonatge que construí a mida que aquesta figura era sotmesa a un radical procés de deconstrucció.  Perquè si un element caracteritza poderosament l’escriptura (i no només l’escriptura, doncs Burroughs transità per molts altres territoris de clarividència artística) de Burroughs és la radical impregnació, l’extrema implicació (psicològica, física, espiritual) del subjecte-autor en el vastíssim projecte d’esbudellament de les falsedats, simulacres, fantasgamories i paranoies induïdes que molt encertadament esbrinà com a elements consubstancials del món que ens ha tocat viure.

En aquest sentit es pot qualificar a Burroughs com a oracle pertorbador d’un període històric implacablement sotmès a les estratègies de dominació silent, global, que caracteritzen els paradigmes de la societat de control (Deleuze) o del sistema-món (Wallerstein): una inexorable xarxa d’ingerències i modulacions del subjecte, tant individual com col·lectiu, que ja no empra els mètodes coercitius de les societats disciplinàries d’antuvi, sinó que fa de la quotidianeïtat i la seva pertinença a un món hiperconnectat i en constant vigília el sedàs per mitjà del qual tant les vessants més tradicionalment marginals de la natura humana (la sexualitat, la toxicomania, la follia) com les més aparentment neutres (el llenguatge, la comunicació) acaben esdevenint nuclis crítics i fonamentals d’aquestes polítiques de sotmetiment.

En aquest curs ens capbussarem al bullent i febril magma de l’obra de William Burroughs, parant esment tant a les particularitats temàtiques i formals de la seva producció (que depassa el perímetre de la qüestió literària i s’empelta en d’altres disciplines com ara l’experimentació textual, l’art sonor o l’exploració cinematogràfica més radical) com a les motivacions contextuals que esperonen la singularitats d’aquesta producció; així com també seguirem el rastre del seu prolífic llegat en múltiples manifestacions i esclats posteriors que articulen aquest problemàtic i sovint escàpol ecosistema que anomenem contracultura.

Continguts 

[El curs es desenvoluparà al llarg de sis sessions en les quals s’aniran desplegant un seguit de blocs temàtics que seran convenientment detallats i delimitats en els dossiers corresponents a cadascuna de les sessions individuals. L’objectiu és que el treball al voltant d’aquests blocs temàtics no es limiti a una mera exposició de continguts sinó que contempli un treball interactiu constant a l’aula, tant pel que fa al debat i intercanvi d’idees com a la possibilitat d’operar de manera pràctica, amb metodologies puntuals de taller, en alguns dels aspectes que s’hi ofereixen]

  • Pertorbació oracular i societats de control: clarividència + paranoia
  • La patologia adictiva i les seves somatitzacions: mutacions, hibridacions, descomposicions
  • Obscurantisme tecnocientífic i litúrgies corporativistes
  • El llenguatge com a virus / l’escriptura com a pharmakon
  • El prisma de la tradició satírica en Burroughs: anatomia de l’abjecció
  • L’enginyeria escriptural, entre la mística i l’avantguarda
  • El desbordament del cabal literari: del cut-up a l’apropiacionisme i l’editing
  • El(s) llegat(s) del projecte de Burroughs: ecologies lisèrgiques, punk, industrialisme, revolucions electròniques

* El curs s’impartirà en format presencial. En cas que l’evolució de la pandèmia de la Covid-19 ens forcés a un confinament, les sessions s’adaptarien a un format virtual, en forma de videoconferència.

 

Bibliografia de referència

[El llistat de títols esmentats inclou tant aquells que constitueixen la matriu dels continguts nuclears que es desplegaran a cadascuna de les sessions del curs com d’altres obres que considerem d’interès per a aprofundir i delimitar degudament aquests continguts, i que es posen a disposició dels alumnes com a eines complementàries. També es podran anar incorporant d’altres referències a mida que l’evolució del curs i el diàleg amb els diferents blocs temàtics ho suggereixin. Per altra banda, els recursos bibliogràfics es veuran enriquits per l’aportació de fragments i seleccions d’obres procedents d’altres camps, com ara el cinema, el videoart o la creació sonora.]

 Burroughs, W. S: El almuerzo desnudo; Barcelona, Anagrama

Interzone; New York, Viking Press / Penguin Random House
La máquina blanda; Barcelona, Minotauro
Nova Express; Barcelona, Minotauro
El tiquet que explotó; Barcelona, Minotauro
La revolución electrónica; Buenos Aires, Caja Negra Editores
Tierras de Occidente; Barcelona, El Aleph
Últimes paraules; Barcelona, Produccions Escopeta
Burroughs, W. S. / Haring, K: Apocalypse; Granada, Centro José Saramago
Burroughs, W. S. / Mottram: Snack… València, Pre-Textos
Cage, J: Silencio; Madrid, Ardora
Deleuze, G. / Guattari, F: Mil Mesetas; València, Pre-Textos
Dery, M: Velocidad de escape; Barcelona, Siruela
Kristeva, J: Poderes de la perversión; México DF, Siglo XXI Editores
Millán, F. / García Sánchez, J: La escritura en libertad; Madrid, Alianza Tres
Navarro, J. A (ed): La nueva carne. Una estética perversa del cuerpo; Madrid, Valdemar
P-Orridge, G: The Psychic Bible; a New Testament; California, Jason Louv Ed.
Swift, J: Los viajes de Gulliver; Madrid, Valdemar
Trocchi, A: La insurrección invisible de un millón de mentes; Madrid, Capitán Swing
Tzara, T: Siete manifiestos dadá; Barcelona, Tusquets
Willhem, R: I Ching. El Libro de las Mutaciones; Barcelona, Edhasa

Referències para-literàries

[En aquest apartat s’inclouen referències a obres i projectes pertanyents a registres paraliteraris (música, video-art, cinema, arts plàstiques, performance) que estableixen interessantíssims i prolífics diàlegs amb la producció i temàtica de Burroughs, tant per la seva participació activa a les mateixes (com a subjecte productor però també com a objecte d’estudi), com per la petja que la seva obra i posicionaments estètico-vitals exerciren en d’altres artistes referits en aquest llistat. L’objectiu d’aquest modest «arxiu burroughsià» és, al marge de la voluntat documental, plasmar de forma palesa i polièdrica el paper nuclear que Burroughs exercí en una constel·lació d’actituds culturals que, en múltiples àmbits i emprant múltiples eines, contribuí a donar vida i articular aquell monstre que, amb el temps i l’hàbit (i no sense discussions, simplificacions i malentesos) aprendrem a domesticar sota l’etiqueta de contracultura.]

Ambrose, J; Rynne, F; Wilson, T: Destroy all Rational Thought; (documental en tres parts disponible a https://www.youtube.com/watch?v=oZdwI76JFSw)

Anderson, L: Home of the Brave (LP; feat. Adrian Bellew, William Burroughs, Bill Laswell, Bob Wilson, etc)

[https://www.albumsdepot.com/albums/laurie-anderson-home-of-the-brave/]

[Language is a Virus: https://www.youtube.com/watch?v=KvOoR8m0oms]

Anderson, L; Burroughs, W. S; Giorno J: You’re the guy i want to share my money with [https://genius.com/albums/Laurie-anderson/Youre-the-guy-i-want-to-share-my-money-with]

Burroughs, W. S: Nothing here now but the recordings

[http://www.ubu.com/sound/burroughs_recordings.html]

Burroughs, W. S. / Balch, A: The Cut-Ups

[http://www.ubu.com/film/burroughs_cut.html]

Burroughs, W. S. / Giorno, J: The Dial-A-Poems Poets

[http://www.ubu.com/sound/giorno_burroughs.html]

Burroughs, W. S. / & altres: The «Priest» They Called Him

[http://www.ubu.com/sound/burroughs.html]

Cronenberg, D: The Naked Lunch

[https://zoowoman.website/wp/movies/el-almuerzo-desnudo/]

Gysin, B: Cut Ups / Texts and Songs

[https://www.youtube.com/watch?v=z2AuYCJwPK0]

Leysler, Y: William S. Burroughs: A Man Within

[https://zoowoman.website/wp/movies/william-s-burroughs-a-man-within/]

Psychic TV: Pirates (feat. William Burroughs)

[https://www.youtube.com/watch?v=iWoGFmdqaTA]

Electric newspaper issue

[https://www.youtube.com/watch?v=R8yADcItDik]

Van Sant, G: Drugstore Cowboy

[https://zoowoman.website/wp/movies/drugstore-cowboy/]

Waits, T: The Black Rider (LP; feat William S. Burroughs, Greg Cohen, etc)

[https://www.youtube.com/watch?v=oLtLFq2O-0E&list=PLTMN6OMDTnKkJI1F8p7Zvm96ntovBK9bp]