InstructorIRIS LLOP
TipusCurs presencial
Data6 oct., 2020 - 8 des., 2020
HorariDimarts, de 19.00 a 21.00
20h en 10 sessions
Preu230€
Inscriu-te araReserva ara

“Mi mundo no es el de las teorías. Estas reflexiones son las de un practicante. La obra de todo novelista contiene una visión implícita de la historia de la novela, una idea de lo que es la novela.”

El primer que es troba el lector de L’art de la novel·la (1986) de Milan Kundera és aquesta advertència de l’autor: no sóc un teòric de la novel·la sinó un practicant. Tot i així, el que descobrim a mesura que ens endinsem en les pàgines d’aquest (diguem-ne de moment) assaig, és un elaborada defensa de les possibilitats de coneixement del món que ofereix la novel·la. Quina necessitat tenia Kundera d’escriure aquest text, si realment cada novel·la conté una història del gènere i una idea de què és el que només una novel·la pot dir? Podríem pensar que és un fet aïllat, un autor que necessita justificar unes tries estètiques, un autor que es posiciona, però si mirem la història de la novel·la veiem que està plena de textos com aquest.

Des dels jocs metaficcionals del Quijote, els novel·listes mai han deixat de reflexionar sobre el seu art i han anat creant un teixit de teories sobre què ha de dir i com s’ha de construir la novel·la. En aquest seminari ens proposem explorar un primer recorregut per aquesta altra teoria de la novel·la i analitzar les diferents formes que ha pres el pensament sobre la novel·la, dels pròlegs i prefacis que acompanyaven les obres a les idees recollides en diaris i articles. A partir d’aquests textos ens preguntarem també pel paper que ocupa el pensament del novel·lista en el debat estètic i per les seves disputes amb l’acadèmia per la legitimitat del seu discurs.

 1. L’escriptura dels novel·listes: explicar la tasca de creació i el gest estètic. Sobre la noció de poètica: entre la crítica, la prescripció i el pensament literari.
 2. La reflexió dins de l’obra: narradors literats, converses sobre estètica i altres camuflar el pensament sobre la novel·la
 3. Pròlegs i prefacis: la reflexió com a comentari de l’obra
 4. Diàlegs i aforismes: de Plató a Schlegel, Novalis amb una coda sobre Kafka.
 5. Epistolaris: el debat estètic en correspondències privades i les cartes a joves poetes. (Flaubert, Rilke,
 6. La crítica literària com a forma de debat estètic: Woolf i James com a exemples de l’art de la ressenya.
 7. Els diaris dels escriptors: el taller de la narrativa.
 8. De les conferències a les lliçons de poètica: el novel·lista davant de l’auditori
 9. La lluita per l’autoritat i la legitimitat: del taller de l’escriptor a l’Acadèmia. Antologies de textos (Alcott/Bouveresse).
 10. L’assaig literari i el pensament dels escriptor a partir del cas de Milan Kundera. Per una dignificació dels textos poetològics.

Davant de la incertesa per la situació de la COVID-19, es manté la possibilitat de realitzar el curs de manera virtual, a través de Google Classroom i per videoconferència (Zoom).

Bibliografia

 • ALLOTT, Miriam, Novelists on the Novel, London, Routledge, 1973
 • ALTER, Robert, Partial Magic, Berkeley, University of California Press, 1975
 • BROCH, Hermann, Pasenow o el Romanticismo, Barcelona, Debolsillo, 2006 [traducció de María Ángeles Grau]

— Huguenau o el Realismo, Barcelona, Debolsillo, 2006

— Esch o la anarquia, Barcelona, Debolsillo, 2006

— Schriften zur Literatur 1 und 2, Ibid. Band 9/1 i 9/2

 

 • BOUVERESSE, Jacques, El conocimiento del escritor, Barcelona: Ediciones del subsuelo, 2013
 • CASTRO, Américo, El pensamiento de Cervantes, Madrid: Editorial Trotta, 2002
 • CERVANTES, Miguel de, Don Quijote de la Mancha, Madrid: RAE, 2004
 • CHVATIK, Kvetoslav, La trampa del mundo, Barcelona: Tusquets, 1996
 • COHEN, Richard, Cómo piensan los escritores , Barcelona: Blackie Books, 2018
 • DAUNAIS, Isabelle i HEPBURN, Allan, “The State of the Art: Novelists Thinking the Novel” University of Torornto Quarterly, Volume 79, Number 4, Fall 2010
 • FERRÉ, Vicent, L’essai fictionnel, Paris, Honoré Champion, 2013
 • FIELDING, Henry., Tom Jones I i Tom Jones II, Edicions 62, Barcelona, 1984
 • FORSTER, E. M., Algunos libros, Barcelona: Alpha Decay, 2018
 • JAMES, Henry, El arte de la novel·la: prefacios críticos, San Lorenzo del Escorial: Langre, 2014
 • KUNDERA, Milan, L’art du roman, París, Folio 1986 (versió catalana i castellana a Tusquets i a Destino)

— Les testaments trahis, París, Folio 1993 (versió catalana i castellana a Tusquets)

— Le rideau, París, Folio 2005 (versió catalana i castellana a Tusquets)

LUKÁCS, György, La teoria de la novel·la, Barcelona: Edicions 62, 1965

 • MAINER, José-Carlos, La escritura desatada, Palencia: Menos cuarto Ediciones, 2012
 • MURDOCH, Iris, Existentialists and mystics. Writings on Philosophy and Literature, New York, Penguin Books, 1998
 • MUSIL, Robert, El hombre sin atributos, Barcelona, Seix Barral, 2004
 • NOVALIS, Fragments, Barcelona: Quaderns Crema, 1998
 • RIENDEAU, Pascal, Méditation et vision de l’essai. Roland Barthes, Milan Kundera et Jacques Brault, Montreal: Éditions Nota bene, 2012
 • SCHLEGEL, Friedrich. Fragmentos. Sobre la incomprensibilidad. Trad. de Pere Pajerols. Barcelona: Marbot, 2009.
 • THIRLWELL, Adam, La novela múltiple, Barcelona: Anagrama, 2014
 • WOOD, James, Los mecanismes de la ficción, Barcelona: Taurus, 2016
 • WOOLF, Virginia, Diario de una escritora, Ediciones y Talleres de Escritura Creativa Fuentetaja, Madrid, 2003

— The Diary of Virginia Woolf, Volume III 1925-1930, The Hogarth Press, London, 1980

— A Change of Perspective, The Letters of Virginia Woolf Volume III 1923-1928, The Hogarth Press, London, 1977

— Collected Essays Volume II, Chatto & Windus, London, 1966

— El lector común, Debolsillo, Barcelona, 2010

— La torre inclinada y otros ensayos, Lumen, Barcelona, 1980

 

L’Atelier du roman, https://www.latelierduroman.com

The Paris Review, https://www.theparisreview.org/interviews