InstructorMAX BESORA
TipusCurs presencial
Data3 abr., 2017 - 23 juny, 2017
HorariPer determinar
(24h en 12 sessions)
Preu290€
Inscriu-te araReserva ara

En aquest curs ens endinsarem en l’anomenada “novel·la històrica”, tant de moda avui en dia, per veure quines relacions s’estableixen entre aquest gènere literari i la historia real, quins tipus de novel·la històrica existeixen i quins problemes presenten aquestes formes literàries respecte al relat historiogràfic tradicional. Novel·lar la Història suposa un procés de ficcionalització que necessàriament ha de produir una tensió estètica. Quanta veritat històrica contenen aquestes novel·les? La pregunta, per bé que lícita, obre la caixa dels trons perquè si mirem també els llibres d’història en general, comprovem que el caràcter discordant entre els mateixos que els han escrit fa que no sempre encaixin els fets reals amb els relats dels fets. Com sap l’historiador o l’escriptor el que diu? Explica el que algú li ha explicat o s’ho inventa tot? ¿Quina mesura de la societat reflecteix la literatura? ¿Quanta influencia de la cultura trobem en la producció artística? ¿Com transforma la literatura la percepció de la historia? Part de la resposta es troba tan en la dimensió literària dels textos historiogràfics, com en la dimensió històrica dels textos literaris, tal com veurem en aquest curs, enfocat sobretot en la colonització d’Amèrica i els seus relats i contrarrelats, però també a la novel·la històrica actual com artefacte comercial.

Bibliografia

 • BARTH, John, El Plantador de Tabaco,Sexto Piso, 2014
 • MARCHENA, José, Fragmentum Petronii, Espuela de Plata, España, 2007
 • MOTOLINIA, Fray Toribio, Historia de los indios de la Nueva España, Clásicos Castalia, Madrid, 1985
 • PIÑOL, Albert Sànchez, Vae Victus, La Campana, 2015
 • SENDER, Ramón J., La Aventura Equinoccial de Lope de Aguirre, Magisterio, 2006
 • CARPENTIER, Alejo, El reino de este mundo, Seix Barral, 2015

Cinema:

 • HERZOG, Werner, Aguirre: la cólera de Dios, 1972

 Bibliografia secundària

 • AAVV, Aguirre o la posteridad arbitraria, 2015
 • BURKE, Peter, Formas de hacer historia, ed. Alianza, Madrid, 2009
 • GINZBURG, Carlo, El queso y los gusanos
 • GRAFTON, Anthony, Los orígenes trágicos de la erudición, FCE, Buenos Aires, 1998
 • HAUSER, Arnold, Teorías del arte, ed Guadarrama, Madrid, 1975
 • GUNN, Simon, Historia y teoría cultural, Universitat de Valencia, 2006
 • HUTCHEON, Linda, Una poética del postmodernismo, Prometeo,2015
 • De MIQUEL, María Antonia, Cómo escribir una novela histórica, Alba, 2014
 • LEFERE, Robin, La novela histórica, Visor, 2013
 • MANZONI, Alessandro, Alegato contra la novela histórica, La uña rota, 2011
 • ROMÁN, Álvarez Rodríguez, Román, Origen y evolución de la novela histórica inglesa, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1983
 • SARDUY, Severo, El Barroco y el Neobarroco, Cuenco de Plata, 2011
 • SANCHEZ-PRADO, Ignacio M., (ed.), America latina en la “literatura mundial”,ed. Biblioteca de Amèrica, Instituto Internacional de literatura Ibero Americana, 2006
 • WHITE, Hayden, El texto històrico como artefacto literario, Paidós, Barcelona, 2003