ESCOLA DE LITERATURA

NÚMERO 2

El concepte al voltant del qual hem organitzat aquest segon número de CARN DE CAP és el de La destrucció del llenguatge de l’opressor. Vam partir de la premissa que és precisament en el llenguatge on rauen històricament els mitjans de la opressió. Les maneres com formulem una idea són la idea. Segons aquesta mateixa lògica, la manera com parlem del món és el que funda el món. Reescriure, doncs (o sigui reformular la manera com escrivim, com pensem la nostra relació amb l’escriptura) és una forma de repensar el món i les economies del poder que l’estructuren.

Hem demanat a 14 autores i autors que juguin amb el que consideren opressiu en el seus respectius llenguatges, fossin els de la ficció, els de la fotografia, els de l’assaig o els del disseny. Una rigidesa en la sintaxi, per exemple, o una concepció purista i preservacionista del lèxic, un barbarisme, un estil, una codificació genèrica: el que fos. Del que es tractava era d’exercitar la mena de subversió en la qual una certa subjectivitat oprimida, sigui individual o social, històrica o metafísica, es reapropia els mitjans de la seva pròpia opressió i crea alguna cosa nova a partir d’ells.

El resultat d’aquesta indagació és CARN DE CAP DOS, presentada en forma de capsa – col·lecció de fanzines, endreçadament desordenats.


TAULA DE CONTINGUTS

Paraula de l’editora – Lana Bastašić . The fake muse – Max Besora. On her city – Roser Cabré-Verdiell. ”First aid: conceptes bàsics sobre el llenguatge”, text a guisa de prelusió, seguit de “Farigoles enverinades”, poemets il·lustratius amb mots, sentències i marrades – Lluís Calvo. 4 variacions sobre Astrud amb quartet de corda – Míriam Cano. Univers – Eduard Escoffet. Carndecapish – Estudi Bicoté. Corcadura // Esvaniment – Sebastià Jovani. La búsqueda y la curación de la superperla semiótica – Rubén Martín Giráldez. Els que no callem quiets: l’Experimentalisme literari català – Núria Perpinyà. Genesis – Aleix Plademunt. El Monomite de cadascú – Adrià Pujol. Él Pronombre – Xavi Solé. Paraula de l’editor. Psicofàntica Merbeyé – Borja Bagunyà.


P.V.P.: 30€
Podeu comprar-la AQUÍ i recollir-la a l’escola, o demanar que us l’enviem.