Biografia

Josep Casals (Barcelona, 1955) és llicenciat en Filosofia i doctor en Història de l’Art. A més de nombrosos articles (publicats a El Món, El Viejo Topo, Quimera, El País, L’Avenç), és autor de El expresionismo. Orígenes y desarrollo de una nueva sensibilidad, (Montesinos, Barcelona, 1982) i d’una ‘trilogia europea’, que consta d’Afinidades vieneses (Premi Anagrama d’Assaig, 2003) i de Constelación de pasaje (Anagrama, 2015); Entre les aportacions a obres col.lectives, destaquen “Ombres nietzscheanes: de Dionís a Orfeo”, a Carrers de frontera, passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana, (2007); el capítol "Wittgenstein i l'art", a Cultura contra civilización, en torno a Wittgenstein, (Pre-Textos, València, 2008); i el text "Imagen, palabra y pensamiento: una visión histórico-filosófica", a Fuera del cuadro: cine, palabra e imagen en las artes modernas, (Pigmalión, Madrid, 2014), i també a Estudios de la imagen. Experiencia, percepción, sentido(s), Sans Soleil - Universidad del País Vasco i Universitat de Barcelona, 2014. Actualment exerceix com a profesor d’Estètica i Teoria de l’Art en el Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona i treballa en l’últim volum d’aquesta trilogia: Crònica crítica.