ESCOLA DE LITERATURA

Una mòmia recorre Europa
Un recorregut fantasmàtic pels egiptes imaginats

Resseguirem el traç fantasmal que Egipte ha deixat en la literatura i en l’imaginari.

Més informació

Cállate y consume
Encuentros entre política y psicoanálisis

¿Es pertinente hablar de un nuevo sujeto del capitalismo? ¿Cuáles son sus diferentes manifestaciones?

Més informació

Digueu-me Ishmael:
intensiu d'escriptura sobre el narrador

Explorarem, teòricament i pràctica, la figura diversíssisima i fonamental del narrador.

Més informació

URBIS PHANTASMA: LA LITERATURA I L’IMAGINARI URBÀ SOTA L’INFLUX DE LA POSTMODERNITAT

Viatge heterogeni pels diversos paisatges urbans de la postmodernitat, les propostes de reflexió crítica que susciten i, naturalment, les ficcions i narratives que habiten aquests paisatges

Més informació

La filosofía de Blade Runner: seminario
monográfico

Este curso monográfico te permitirá disfrutar, conocer y analizar cada uno de los aspectos clave del universo Blade Runner, a través de la reflexión filosófica, el análisis cinematográfico, los estudios literarios y culturales.

Más información

Ras i curt: Poètiques
del conte català contemporani

Seminari de lectura i anàlisi la forma i l’evolució del conte català contemporani

Més informació

La muntanya que balla
Visions no-humanes de la literatura

Aquest seminari revisa obres literàries que trenquen amb el model antropocèntric i les posa en comú amb els treballs de Donna Haraway, Timothy Morton, Eugene Thacker, Rosi Braidotti i Benjamin H. Bratton

Més informació

INTRODUCCIÓN AL CINE Y LAS SERIES DE CIENCIA-FICCIÓN: MÉLIÈS, KUBRICK, NOLAN Y DARK

Este curso de introducción al cine y las series de ciencia ficción te permitirá interpretar y disfrutar con las obras y directores más importantes del siglo XX e inicios del XXI

Más información

Seminari de creació poètica II

Seminari creatiu de conceptualització, escriptura i edició d’un poemari.

Més informació

Lectura i creació poètica

Desenvolupament d’un conjunt de poemes, des de la seva conceptualització fins a la seva escriptura.

Més informació