ESCOLA DE LITERATURA

THEODOR W. ADORNO
I LA LITERATURA

Adorno ens ensenya a escoltar aquella altra història de conflictes no resolts que resta amagada sota el relat oficial de la Il·lustració.

Més informació

Literatura inhumana:
Stanisław Lem

Referint-se a intel·ligències artificials i alienígenes Lem ha insinuat formes de raonar que difereixen de les nostres capacitats ordinàries.

Més Informació

TROUBLED WOMEN: ‘THE LADY’
AND THE 19TH-CENTURY NOVEL

Examining how the idea of “ladylikeness” was defined, questioned and/or rejected through 19th-century novels.

More info

David Foster Wallace: una introducció

De la crisi de l’experiència a l’estètica de la neurosi: Introducció a la obra d’un dels autors imprescindibles de les últimes dècades.

Més informació

LITERATURA INSENSATA II:
La invenció del plagi

Inventarem plagis imprevistos: escriurem relats, projectes i fragments després d’un trànsit reflexiu o compulsiu.

Més informació

L’ÚLTIM SAMURAI:
LITERATURA, BELLESA I MORT EN MISHIMA

Les problemàtiques que l’autor planteja  en aquesta relació entre literatura, bellesa i mort.

Més informació