ESCOLA DE LITERATURA
 • D’on ve el nom de ‘Bloom’?
  Escola Bloom rep el seu nom de Leopold Bloom, l’estimat protagonista de Ulysses, obra mestra moderna de James Joyce.
 • En quin sentit és diferent Escola Bloom?
  Tallers d’Escriptura:

  Oferim una aproximació personalitzada, professional i, sobretot, respectuosa als projectes dels estudiants. Treballem en grups petits i no oferim el mateix programa-de-dotze-passos a cada escriptor. Creiem que cada projecte és diferent i que aquesta diferència es mereix una atenció individual. Tot i que som aquí per a oferir ajuda i orientació, no imposem cap conjunt tancat de normes o de principis. Es tracta d’entendre què vol fer cada escriptor i ajudar-lo a aconseguir-ho.
  Seminaris:
  Els seminaris ofereixen la mateixa aproximació professional i profunda que un curs universitari, sense l’angoixa dels exàmens, els crèdits i els terminis. En una ciutat saturada de conferències i xerrades, els nostres seminaris obren un espai de treball continuat, rigorós i participatiu on no només es transmet coneixement sinó que se’n produeix.
 • Qui son els professors?
  El nostre claustre està format per autors publicats, traductors, investigadors i professors universitaris.
 • Em cal un títol universitari o alguna mena de qualificació per matricular-me?
  Si t’agrada llegir i t’apassiona l’escriptura, no et farà falta cap altra paper per a unir-te als nostres grups.
 • Quina és la diferència entre un taller i un seminari?
  Els tallers d’escriptura són cursos centrats en el desenvolupament i l’escriptura d’un projecte de creació, estructurats al voltant dels aspectes diversos de l’escriptura. Cada classe treballarà al voltant de lectures d’obres, clàssiques i contemporànies, que il·lustrin problemes o plantegin preguntes interessants. Es proposaran punts de partida i s’incentivarà la lectura crítica dels treballs de la resta del grup. Els tallers són continus, cosa que vol dir que duren d’octubre a juny.

  Els seminaris tenen un format oberts. Són similars a una classe universitària, on el professor proposa lectures i materials de treball i, a partir d’aquestes lectures, proposa interpretacions o imparteix una lliçó sobre el tema acordat. El seminari és un espai d’aprenentatge i de debat, per la qual cosa s’espera de l’alumne que llegeixi els textos proposats i participi en les discussions de classe. Els seminaris són més curts que els tallers: poden durar des d’un fins a tres mesos. Alguns seminaris formen cicles, en el sentit que tenen un mateix tema o s’estructuren al voltant de preguntes similars. No obstant, cal matricular-los separadament.

 • No he escrit mai. Quin és el curs ideal per a mi?
  L’Escola ofereix Prosa I: teoria i pràctica de la narrativa per als estudiants que estan començant, encara no saben ben bé cap on va el seu projecte i se senten més còmodes assegurant un conjunt d’eines.
 • Sóc un escriptor publicat i amb experiència. Com em beneficio d’un taller o un seminari?
  El nostre seminari d’escriptura Prosa II: taller de desenvolupament de projectes està orientat específicament a escriptors que volen treballar efectivament en un projecte específic. Cada participant té el seu estil i la seva veu, les seves apostes i els seus riscos; la feina dels nostres professors és la d’oferir un espai de reflexió crítica i productiva per tal d’ajudar-te a assolir el teu potencial. 
 • Hauré de passar algun tipus d’examen si em matriculo?
  A l’Escola Bloom no hi ha exàmens. En el cas dels tallers d’escriptura, caldrà que llegeixis els textos dels teus companys i oferir-hi una lectura crítica. Naturalment, i per sobre de tot, hauràs d’escriure. En el cas dels seminaris, se t’oferirà un dossier o un proposta de lectures sobre les quals s’organitzarà la classe i les discussions en grup.
 • Quina és la duració dels cursos?
  Els nostres tallers d’escriptura són continus, cosa que vol dir que duren d’octubre fins a juny. Els seminaris, en canvi, són cursos de tres mesos. Alguns seminaris formen part d’un cicle de sis o nou mesos. Pots inscriure’t en un seminari de tres mesos, o seguir el cicle sencer. Ocasionalment, s’organitzaran esdeveniment d’una durada més curta, sigui sota la forma d’una masterclass o d’un seminari intensiu.
 • Quina és la duració de les sessions?
  Totes les classes són de dues hores, una vegada a la setmana.
 • Quin és el màxim nombre d’alumnes per grup?
  El màxim nombre de participants en un taller d’escriptura és de 8; 10, si es tracta d’un seminari.
 • Quin és el mínim nombre d’alumnes per grup?
  En cas que hi hagi menys de sis inscrits, el curs es cancel·larà i se’t retornarà l’import de la matrícula. No obstant, et mantindrem informat en cas que el curs s’obri més endavant.
 • Com em puc inscriure en un curs?
  Et pots inscriure online aquí. O pots passar per l’escola en qualsevol moment i fer-ho en persona, amb una bona tassa de te.
 • Quina documentació necessito per fer la inscripció?
  Hauràs de proporcionar-nos la teva informació bàsica i els detalls del pagament, en funció del mètode que prefereixis.
 • Hi ha algun tipus de matrícula?
  No. Només pagues el preu del curs en què hagis decidit d’inscriure’t.
 • Quines modalitats de pagament oferiu?
  Pots pagar amb targeta, per transferència bancària o en efectiu. El pagament es pot fer online en la pàgina de l’escola, clicant al
  curs o seminari que t’interessa i trobaràs tota la informació al final de la pàgina. Si prefereixes fer el tràmit en persona, passa per l’escola.
 • Quan he de fer el pagament?
  Tallers d’escriptura: pots triar entre dues modalitats: o bé s’abona l’import total del curs (amb un 5% de descompte) o en tres pagaments (els mesos d’octubre, gener i abril).

  Seminaris: s’abona l’import sencer al moment de la inscripció.

 • S’aplica algun tipus de descompte al preu dels cursos?
  Sí. Als cursos d’escriptura, si decideixes pagar l’import total del curs, l’Escola ofereix un 5% de descompte. No s’aplica als seminaris.
  Si ets ja un alumne de l’Escola, tindràs un 5% de descompte en la inscripció dels cursos següents.
 • Em puc apuntar a un curs un cop ja ha començat?
  Sí, però hauràs de pagar el preu del semestre sencer (per als tallers d’escriptura) o del seminari.
 • Si abandono el curs abans d’acabar, em tornen els diners?
  A no ser que es tracti d’una situació excepcional (una emergència mèdica o similar), no podem tornar-te els diners en cas que decideixis de marxar abans que s’acabi el curs.
 • No he pogut inscriure’m en un seminari que m’interessa. Què faig?
  En cas que les inscripcions excedeixin el nombre màxim de participants, és possible que repetim el curs el següent trimestre. No dubtis a fer-nos saber si hi estàs interessat a la nostra pàgina de contacte.
 • Quin nivell d’angles necessito per poder seguir els cursos que s’imparteixen en aquesta llengua?
  Això depèn de cada curs. Per tal d’assistir al taller d’escriptura, cal que sigui proficient (C1-2) o nadiu. Tenint en compte que no es tracta d’un curs de llengua, no es corregiran ni s’ensenyaran estructura gramàtiques o vocabulari. El grup està organitzar com un seminari d’escriptura creativa de manera que l’èmfasi principal del curs és el procés d’escriptura mateix.

  Els nostres seminaris no demanen aquest nivell: tot i que demanen una quantitat considerable de lectura, no se’t demanarà que escriguis res en anglès, de manera que amb un nivell B2 n’has de tenir prou. Si has llegit llibres en anglès i t’hi sents còmode, no has de tenir cap problema a participar dels nostres seminaris.

  El nostre English Book Club està orientat a tot aquell que tingui un bon nivell d’angles (B2) i que vulgui millorar-lo a través de la lectura i la discussió d’obres de ficció i de no-ficció. No et demanarem cap certificat de nivell d’anglès. No obstant, et recomanem que vinguis a parlar amb nosaltres si tens cap dubte o si et sents insegur a l’hora d’apuntar-te a algun dels nostres cursos.

………………………………

 • What does ‘Bloom’ stand for?
  Escola Bloom borrows its name from Leopold Bloom, a beloved character from Ulysses, James Joyce’s modernist masterpiece.
 • How is Escola Bloom different?
  Writing workshops:

  Our approach to students is personalized, professional and, above all, respectful. We work in small groups and don’t offer the same 12-step program to every writer. We believe that each project is different and deserves individual attention. Although we are here to help and offer guidance, we won’t impose a rigid set of rules to be followed by each participant.
  Seminars:
  You will be offered the same in-depth knowledge and professional approach as if you enrolled in a university-level Literature course, without all the anguish of exams, credits and deadlines.
 • Who are the teachers?
  Our teaching staff consist of published authors, translators, scholars and University teachers.
 • Do I need to have a University degree or other qualifications to apply?
  If you love reading and are passionate about your writing, you won’t need other qualifications to join our groups.
 • What is the difference between a workshop and a seminar?
  Writing workshops are courses in creative writing where you will be working in a group, have writing assignments and give/get feedback. They are on-going, which means they last from October-June.

  Seminars are similar to college classes where your teacher will give lectures on certain topics and you will be expected to read the material and participate in class discussions. Seminars are shorter than workshops: they can last from one to three months. Some seminars can form a cycle, meaning that they have a shared theme. However, you will still need to sing up for each seminar separately.
 • I’ve never written anything. What course should I join?
  We offer Introduction to Narrative for those students who are just starting, aren’t sure about where their project is going and would feel more comfortable going at a slower pace.
 • I’m an experienced, published author. How am I going to benefit from this workshop?
  Our Narrative workshop is aimed at experienced writers with a specific project in mind. Every participant has his or her own style, voice and idea and our teachers are respectful of that. We are not here to impose our way of writing, but to give you feedback and the necessary space to reach your full potential.
 • Will I need to study or take exams if I enroll?
  There are no exams in Escola Bloom. In case you enroll in our writing workshop you will be required to read some of your peers’ assignments and offer in-class or online feedback. Naturally, you will need to find some time in your schedule to work on your own project.

  Our seminars and reading groups require no studying, but you will be expected to do some reading.
 • How long are the courses?
  Our writing workshops are on-going, which means they last from October to June. Seminars, on the other hand, are organized as three-month courses. There are some seminars which form part of a cycle. You are free to opt out for a single three-month course, or follow through the whole cycle. Occasionally, shorter events will be organized, depending on the subject and the teacher.
 • How long are the sessions?
  All classes are organized as 2-hour sessions, once per week.
 • What is the maximum number of students per group?
  The maximum number of participants is 8 for a writing workshop and 10 for other seminars.
 • What is the minimum number of students per group?
  In case there are less than five students registered, the course will be cancelled and your enrollment fee fully returned. We will keep you posted in case the course opens up again in the future.
 • How can I register for a course?
  You can register online by clicking here. You are also welcome to stop by the school and sign up in person.
 • What documentation do I need in order to register?
  You will need to provide your basic info as well as payment details, depending on the preferred method of payment.
 • Is there an enrollment fee (matrícula)?
  You only have to pay for the course you’re taking.
 • How do I pay for a course?
  You can pay by credit card, through bank transfer or in cash. Payments can be made through our webpage – just click on the course or seminar you’re interested in and you’ll find the info at the bottom of the page. If you prefer to pay in person, you can come by the school.
 • When do I need to pay?
  Writing workshops: you can choose to pay in total before the beginning of the course (with a 5% discount) or in three installments (October, January, April).

  Seminars: payments are made in full when you register.
 • Are there any discounts on the courses?
  If you pay in total before the beginning of the writing course, there is a 5% discount on the price. If you are already enrolled in one of our courses, every next class you sign up for will have a 5% discount on the fee.
 • Can I enroll once the course has started?
  Yes, but you will still need to pay the full fee for the term (for Writing Workshops) or the seminar.
 • If I quit in the middle of a term, do I get a refund?
  Unless there is a specific situation (medical emergency or similar) we can’t offer to pay you back in case you decide to leave us before the end of the course. Given that our teachers are paid based on the number of students, we are not able to change their work conditions in the middle of the course.
 • I’ve missed a seminar I’m interested in taking. What should I do?
  Should there be a large number of people interested in any given course, we might repeat the seminar in the up-coming term. Make sure you let us know you’re interested in attending through our contact page.
 • What level of English do I need to have in order to attend courses taught in that language?
  This varies from course to course. In order to attend the writing workshop you will need to be proficient (C1-2) or native-like. Since this is not a language course, you will not be corrected or taught any grammatical structures and vocabulary in this workshop. This group is organized as a creative writing seminar and its emphasis is on the writing process itself.


  Our seminars do not require this level: although there is a good amount of reading involved, you will not be required to produce any writing in English and should be fine with B2 level. If you have read books in English and are comfortable with your level, you’re more than welcome to join our seminars.Our English Book Club is aimed at people with a fairly good level of English (B2) who would like to improve by reading and discussing works of fiction and non-fiction.You won’t need to provide any certificate of English language. However, we advise you to come talk to us if you’re unsure about your level before signing up for a course.