ESCOLA DE LITERATURA

Representar la consciència:
de la ment bicameral al rizoma

Taller intensiu sobre una de les qüestions axials de la història i la pràctica de la literatura.

Més informació

James Joyce's 'Ulysses'
Intensive Summer Course

An intensive 15h introduction to one of the most complex and most astonishing works of 20th-century literature. 

Read more

ESCRITURAS PREOCUPADAS:
LA PULSIÓN POLÍTICA EN LA CREACIÓN LITERARIA

Política, politización y politicidad en la lectura, creación y crítica de textos literarios.

Més informació

The Lady and the
Victorian Novel

Examining how the idea of “ladylikeness” was defined, questioned and/or rejected through 19th-century novels.

Més informació

Sujetos (I)legibles:
disidencias de género y narrativas del cuerpo

La construcción y reformulación de géneros, cuerpos y sexualidades en la narrativa contemporánea.

Més informació

Orient desorientat: tradició mesopotàmica en traducció

A partir de traduccions directes, ens introduïrem en universos humans, fantasiosos i tremendament realistes.

Més informació