ESCOLA DE LITERATURA

Representar la consciència:
de la ment bicameral al rizoma

Taller intensiu sobre una de les qüestions axials de la història i la pràctica de la literatura.

Més informació

James Joyce's 'Ulysses'
Intensive Summer Course

An intensive 15h introduction to one of the most complex and astonishing works of 20th-century literature. 

Read more

ESCRITURAS PREOCUPADAS:
LA PULSIÓN POLÍTICA EN LA CREACIÓN LITERARIA

Política, politización y politicidad en la lectura, creación y crítica de textos literarios.

Més informació

Virginia Woolf Summer Intensive

Intensive 15-hour introduction to one of the most important modernist writers, from her diaries and essays to her major novels: Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, and The Waves.

More info