ESCOLA DE LITERATURA

TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA I

Estudi dels diferents elements propis de la narratologia per tal d’aplicar-los a l’escriptura.

Més Informació

Taller d’escriptura creativa II

Desenvolupament d’un projecte literari des de la conceptualització fins a l’escriptura.

Més informació

TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA (POESIA)

Desenvolupament d’un conjunt de poemes, des de la seva conceptualització fins a la seva escriptura.

Més Informació

Writer’s Workshop:
Short Story

An intensive, nine-month workshop in English to start, develop and improve your short story.

Més informació

T®en©ar la p@utA

Sessions entre el grafisme i la literatura per comprendre les convencions de l’objecte llibre.

Més Informació

TUTORITZACIÓ DE PROJECTES

Programa de tutories individuals per a escriptors que  vulguin desenvolupar un projecte.

Més informació