InstructorROBERT CANER
TipusCurs presencial
Data2 oct., 2018 - 18 des., 2018
HorariDimarts, de 17.00 a 19.00h
Preu260€
Inscriu-te araReserva ara

L’intens debat que va generar la publicació de l’obra crítica kantiana, l’ideal  modern de formació lligat al gènere literari de la novel·la i els esdeveniments revolucionaris que van tenir lloc a França a finals del segle XVIII constitueixen l’horitzó en què cal situar el sorgiment de l’obra filosòfica i literària de la primera generació romàntica. Així ho expressà Friedrich Schlegel en el programàtic fragment 216 de l’Athenäum: “La Revolució Francesa, la Doctrina de la ciència de Fichte i el Meister de Goethe són les més grans tendències de l’època.”

L’obra literària i filosòfica dels primers romàntics forma part d’un ambiciós projecte formatiu de caràcter ètic i polític amb el qual pretenien contribuir a l’adveniment d’un nou ésser humà capaç de desenvolupar harmònicament la totalitat de les seves facultats, tant les intel·lectuals com les sensibles, i que, a més, reconciliat amb ell mateix, amb la natura i amb la resta de ciutadans, sabria habitar el món de manera crítica i creativa. Amb gran precisió, la generació romàntica va saber captar i descriure els malestars característics de la modernitat i, alhora, l’immens potencial utòpic dels nous temps. A la realització d’aquest nou temps van  voler contribuir-hi  amb una nova mitologia, que s’expressà en forma de novel·la i de poesia, i amb una obra assagística i fragmentària destinada a l’ educació de la sensibilitat i l’esperit crític del públic lector.

 

Programa

1.   “El més antic programa de sistema de l’idealisme alemany” (Hegel, Hölderlin i Schelling)
2.   Els fragments de Friedrich Schlegel i Novalis a la revista Athenäum
3.   La filosofia de la història romàntica: Sobre l’estudi de la poesia grega, de Friedrich Schlegel i La cristiandat o Europa, de Novalis
4.   La filosofia del llenguatge romàntica: el Monòleg de Novalis
5.   La novel·la romàntica: Heinrich von Ofterdingen, de Novalis i Hiperió, de Hölderlin
6.   Els Himnes a la nit, de Novalis i l’elegia Pa i vi,de Hölderlin

Bibliografia

 • Hölderlin, Friedrich, Hiperió o l’eremita a Grècia, introducció, traducció i notes de Jordi Llovet, Columna, Barcelona, 1993.
 • Hölderlin, Friedrich, L’arxipèlag. Elegies, Quaderns Crema, Barcelona, 1999.
 • Novalis, Fragments, edició bilingüe a cura de Robert Caner-Liese, Quaderns Crema, Barcelona, 1998.
 • Novalis, Estudios sobre Fichte y otros escritos, edició de Robert Caner-Liese, Akal, Madrid, 2007.
 • Novalis, Himnes a la nit. La cristiandat o Europa, edició i traducció d’Eduard Cairol, Edicions DVD, Barcelona, 2001.
 • Novalis, Himnos a la noche. Enrique de Ofterdingen, edició d’ Eustaquio Barjau, Cátedra, Madrid, 1992.
 • Novalis/Heinrich von Kleist, Novel·les i narracions romàntiques, traducció de Joan Maragall, Ernest Martínez Ferrando i Manuel Carbonell, Edicions 62, Barcelona, 1981.
 • Schlegel, Friedrich, Sobre el estudio de la poesía griega, introducció de Reinhold Münster, traducció de Berta Raposo, Akal, Madrid, 1996.
 • Schlegel, Friedrich, Fragmentos seguido de Sobre la incomprensibilidad, traducció i notes de Pere Pajerols, Marbot Ediciones, Barcelona, 2009.
 • Schlegel, Friedrich, Ideas (con las anotaciones de Novalis), traducció, introducció i notes d’Alejandro Martín Navarro, Pre-Textos, Valencia, 2011.
 • Behler, Ernst, Le premier romantisme allemand, traducció d’Elisabeth Décultot i Christian Helmreich, PUF, París, 1996.
 • Beiser, Frederick C., El imperativo romántico. El primer romanticismo alemán, traducció de Naím Garnica i Horacio Tarragona, Ediciones sequitur, Madrid, 2018.
 • Bowie, Andrew, Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual, traducció d’Eleanor Leonetti, Visor, Madrid, 1999.
 • Caner-Liese, Robert, El primer Romanticisme alemany. Friedrich Schlegel i Novalis, Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2018.
 • Cortés Gabaudan, Helena, La vida en verso. Biografía poética de Friedrich Hölderlin, Hiperión, Madrid, 2014.
 • Ferrer, Anacleto, Hölderlin, Síntesis, Madrid, 2004.
 • Frank, Manfred, El dios venidero. Lecciones sobre la nueva mitología, traducció d’Helena Cortés i Arturo Leyte, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994.
 • Martín Navarro, Alejandro, La nostalgia del pensar. Novalis y los orígenes del romanticismo alemán, Thémata/Plaza y Valdés, Sevilla/Madrid, 2010.
 • Pau, Antonio, Novalis. La nostalgia de lo invisible, Trotta, Madrid, 2010.
 • Pau, Antonio, Hölderlin. El rayo envuelto en canción, Trotta, Madrid, 2008.
 • Safranski, Rüdiger, Romanticismo: Una odisea del espíritu alemán, traducció de Raúl Gabás, Tusquets, Barcelona, 2009.