InstructorROBERT CANER
TipusCurs presencial
Data2 oct., 2018 - 18 des., 2018
HorariDimarts, de 17.00 a 19.00h
Preu260€
Inscriu-te araReserva ara

L’intens debat que va generar la publicació de l’obra crítica kantiana, l’ideal  modern de formació lligat al gènere literari de la novel·la i els esdeveniments revolucionaris que van tenir lloc a França a finals del segle XVIII constitueixen l’horitzó en què cal situar el sorgiment de l’obra filosòfica i literària de la primera generació romàntica. Així ho expressà Friedrich Schlegel en el programàtic fragment 216 de l’Athenäum: “La Revolució Francesa, la Doctrina de la ciència de Fichte i el Meister de Goethe són les més grans tendències de l’època.”

L’obra literària i filosòfica dels primers romàntics forma part d’un ambiciós projecte formatiu de caràcter ètic i polític amb el qual pretenien contribuir a l’adveniment d’un nou ésser humà capaç de desenvolupar harmònicament la totalitat de les seves facultats, tant les intel·lectuals com les sensibles, i que, a més, reconciliat amb ell mateix, amb la natura i amb la resta de ciutadans, sabria habitar el món de manera crítica i creativa. Amb gran precisió, la generació romàntica va saber captar i descriure els malestars característics de la modernitat i, alhora, l’immens potencial utòpic dels nous temps. A la realització d’aquest nou temps van  voler contribuir-hi  amb una nova mitologia, que s’expressà en forma de novel·la i de poesia, i amb una obra assagística i fragmentària destinada a l’ educació de la sensibilitat i l’esperit crític del públic lector.

 

Programa

1.   “El més antic programa de sistema de l’idealisme alemany” (Hegel, Hölderlin i Schelling)
2.   Els fragments de Friedrich Schlegel i Novalis a la revista Athenäum
3.   La filosofia de la història romàntica: Sobre l’estudi de la poesia grega, de Friedrich Schlegel i La cristiandat o Europa, de Novalis
4.   La filosofia del llenguatge romàntica: el Monòleg de Novalis
5.   La novel·la romàntica: Heinrich von Ofterdingen, de Novalis i Hiperió, de Hölderlin
6.   Els Himnes a la nit, de Novalis i l’elegia Pa i vi,de Hölderlin

Bibliografia

Hölderlin, Friedrich, Hiperió o l’eremita a Grècia, introducció, traducció i notes de Jordi Llovet, Columna, Barcelona, 1993.
Hölderlin, Friedrich, L’arxipèlag. Elegies, Quaderns Crema, Barcelona, 1999.
Novalis, Fragments, edició bilingüe a cura de Robert Caner-Liese, Quaderns Crema, Barcelona, 1998.
Novalis, Estudios sobre Fichte y otros escritos, edició de Robert Caner-Liese, Akal, Madrid, 2007.
Novalis, Himnes a la nit. La cristiandat o Europa, edició i traducció d’Eduard Cairol, Edicions DVD, Barcelona, 2001.
Novalis, Himnos a la noche. Enrique de Ofterdingen, edició d’ Eustaquio Barjau, Cátedra, Madrid, 1992.
Novalis/Heinrich von Kleist, Novel·les i narracions romàntiques, traducció de Joan Maragall, Ernest Martínez Ferrando i Manuel Carbonell, Edicions 62, Barcelona, 1981.
Schlegel, Friedrich, Sobre el estudio de la poesía griega, introducció de Reinhold Münster, traducció de Berta Raposo, Akal, Madrid, 1996.
Schlegel, Friedrich, Fragmentos seguido de Sobre la incomprensibilidad, traducció i notes de Pere Pajerols, Marbot Ediciones, Barcelona, 2009.
Schlegel, Friedrich, Ideas (con las anotaciones de Novalis), traducció, introducció i notes d’Alejandro Martín Navarro, Pre-Textos, Valencia, 2011.
Behler, Ernst, Le premier romantisme allemand, traducció d’Elisabeth Décultot i Christian Helmreich, PUF, París, 1996.
Beiser, Frederick C., El imperativo romántico. El primer romanticismo alemán, traducció de Naím Garnica i Horacio Tarragona, Ediciones sequitur, Madrid, 2018.
Bowie, Andrew, Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual, traducció d’Eleanor Leonetti, Visor, Madrid, 1999.
Caner-Liese, Robert, El primer Romanticisme alemany. Friedrich Schlegel i Novalis, Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2018.
Cortés Gabaudan, Helena, La vida en verso. Biografía poética de Friedrich Hölderlin, Hiperión, Madrid, 2014.
Ferrer, Anacleto, Hölderlin, Síntesis, Madrid, 2004.
Frank, Manfred, El dios venidero. Lecciones sobre la nueva mitología, traducció d’Helena Cortés i Arturo Leyte, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994.
Martín Navarro, Alejandro, La nostalgia del pensar. Novalis y los orígenes del romanticismo alemán, Thémata/Plaza y Valdés, Sevilla/Madrid, 2010.
Pau, Antonio, Novalis. La nostalgia de lo invisible, Trotta, Madrid, 2010.
Pau, Antonio, Hölderlin. El rayo envuelto en canción, Trotta, Madrid, 2008.
Safranski, Rüdiger, Romanticismo: Una odisea del espíritu alemán, traducció de Raúl Gabás, Tusquets, Barcelona, 2009.