TipusCurs presencial
Data3 Oct, 2019 - 5 Des, 2019
HorariDijous, de 18.00h a 20.00h
20h en 10 sessions
LlocEscola Bloom
Preu150€
Inscriu-te araReserva ara

Travessar una part molt representativa de la literatura contemporània (en la seva vessant nord-americana) amb l’objectiu de detectar l’abast, significació i profunditat filosòfica, social i literària de la paranoia com a gran eclosió d’emocionalitat col·lectiva que pren el relleu de la clàssica melanconia en tant que focalització malaltissa devers un horitzó d’esdeveniments inabastable, desconegut i abismal (i per tant, també, sublim).

El curs proposa un capbussament (no només literari) en un dels abismes col·lectius que, a nivell emocional, configuren sens dubte bona part de la cartografia del que podríem qualificar com a experiència del món contemporani: la paranoia. Entesa aquesta no com un simple fueteig col·lateral de determinades cojunctures específiques (la guerra, la promesa de devastació col·lectiva, la por a la invasió forània) sinó com un relat estructural que determina quelcom atemporal com és la interpel·lació de l’ésser humà respecte allò insondable i / o inexplicable. I de com la literatura (i especialment la nord-americana) ofereixen vigorosos retrats d’aquestes interpel·lacions, sovint empeltades amb el sutge d’una visió distòpica de la societat que no n’és ni molt menys al·liena.

A) Objectius:

 1. Oferir una lectura específica d’alguns dels noms més rellevants de la literatura nord-americana contemporània aprofondint en la seva vessant d’anàlisi quirúrgica de la societat coetània i, per extensió, de la societat occidental. Entendre aquesta lectura com un procés de detecció de simptomatologies.
 2. Establir un marc de comprensió global dels autors en el context d’una sensibilitat col·lectiva i d’una sèrie d’ideologies dominants o hegemòniques amb l’objectiu de cartografiar, des de diversos punts de vista, la preheminència d’una patologia explicativa qualificable com a
 3. Entendre, precisament per mitjà de les eines que ofereixen els autors, que aquesta patologia, lluny de suposar una anomalia, implica un eix estructural constitutiu dels nostres temps, en tant que implica un posicionament global de l’individu respecte el seu entorn i tota una sèrie de relats i circumstàncies que el descriuen i el justifiquen.
 4. Emmarcar la tendència paranoica del nostre temps en un fris cronològic que, de vell antuvi, lliga l’experiència humana amb els estrats més inaccessibles de la realitat. Una vinculació amb l’impossible o amb tot allò que queda fora del nostre abast que a l’antiguitat havia conegut altres noms sota d’altres formulacions: melanconia i, ensems, l pròpia filosofia.

B) Continguts:

El curs s’estructurarà al voltant de dos eixos:

 1. un eix inicial de caràcter introductori en què se cercarà ubicar (o, en termes més actuals, geo-localitzar) la paranoia com a efusió global dominant en un context regit per la proliferació de fantasmagories amenaçants i de temors vol·làtils, sovint purs simulacres d’un temor real. També es procurarà establir els lligams necessaris per a entendre aquest tipus d’experiència col·lectiva com una mutació d’un impuls molt més antic, lligat a l’esforçada i poques vegades totalment reeixida interacció de l’ésser humà amb els estrats insondables de la realitat circundant. Es mostrarà com, de l’ésser melancònic romàntic (i fins i tot abans, de l’individu clàssic marcat per la teoria dels humors), en una relació constant d’afecció respecte una dimensió de les coses sempre fugissera i inabastable (tot i que unánimement considerada com a necessària), es passa a un nivell d’interpel·lació basat en la contingència, on allò inabastable ja no respon a un principi motor o fundacional de la realitat sinó precisament a l’horitzó de possible aniquilació de la mateixa. El pas de Saturn a Mart, o de la contemplació d’allò sempre diferit a la inminència del conflicte destructor. EEUU com a Arcàdia distòpica on aquesta nova sensibilitat paranoica d’estén de manèria diàfana i constant.
 • 1.1. La paranoia com a revers post-industrial de la melanconia, o el relleu de Saturn per Mart. L’insondable no pre-existeix, sinó que es produeix.
 • 1.2) EEUU, un viver de paranoies i conspiracions. La patologia prototípica d’un nou món construït damunt la base de la foraneïtat imposant-se al naturalisme autòcton. La revolució democràtica nord-americana com a preàmbul d’una extensió transversal del temor al caos.
 • 1.3) Quina és la distància entre practicar la crítica sistemàtica i ser un paranoïc? Les fractures del pensament contemporani i l’automatisme de cercar les respostes al vòrtex exterior: la veritat es troba realment ALLÀ A FORA?2. La plasmació d’aquesta nova geo-política del pensament i de les emocions de la mà de tres autors nord-americans, tots ells i per raons no sempre equiparables, ubicats al catàl·leg de postmoderns, a partir d’episodis i motius representatius de les seves obres. Detectar, com a instrument de comprensió fonamental, la continuïtat indefallible que aquestes motivacions temàtiques presenten a la seva producció, més enllà de l’aparent heterogeneïtat de cada obra singular. Analitzar també els recursos formals que empren per a fer del propi acte d’escriptura un actor / víctima més de l’efusió paranoica.

2.1) William Burroughs:

 • el llenguatge és un virus (vingut de l’espai exterior)
 • la droga com a frontissa oracular
 • l’escriptura com a pharmakonnarcòtic / reparador

2.2) Philip K. Dick:

 • la paranoia del simulacre i la suplantació
 • la literatura com a registre de l’esglai des-(ubik)-at
 • l’artificialitat com a resposta a preguntes sense resposta (Saturn devorat per la seva progènie de Nexus 6)

2.3) Don DeLillo:

 • la paranoia com a mètode de re-escriptura de la història
 • hiperconnexió, incomunicació
 • l’escriptura com a espiral

 

Bibliografia

Agamben, G: Estancias (la palabra y el fantasma en la literatura occidental), Valencia, Pre-Textos.

Burroughs, W. S: El almuerzo desnudo, Barcelona, Anagrama.

La revolución electrónica, Mèxico D.F, Caja Negra Editora.

Nova Express, Madrid, Júcar (descatalogat, es proporcionaran fotocòpies dels fragments a treballar)

DeLillo, DMao II, Barcelona, Seix Barral / Madid, Austral.

Ruido de fondo, Madrid, Austral.

Submundo, Barcelona, Seix Barra.l

Dick, Ph: Ubik, Barcelona, Ed. Minotauro

Simulacra, Barcelona, Ed. Minotauro

Confesiones de un artista de mierda, Madrid, Valdemar (descatalogat, es proporcionarà una versió en PDF del text)

Freud, S: El Yo y el Ello; Obras completas, v. II; Ed biblioteca nueva. Madrid

Klibansky, R; Panofsky, E; Saxl, F: Saturno y la melancolía, Madrid, Alianza Forma

Zizek, S.: El acoso de las fantasías, Mèxico, Siglo XXI Editores