TipusCurs virtual
Data4 oct., 2021 - 20 juny, 2022
HorariDilluns, de 19:00 a 21:00 (VIRTUAL) (72 hores en 36 sessions)
Preu1080*€
Inscriu-te araReserva ara

TEORIA I PRÀCTICA DE LA NARRATIVA: UNA INTRODUCCIÓ

Aquest taller s’estructura al voltant de l’estudi dels diferents elements propis de la narratologia per tal d’aplicar-los a l’escriptura. Així, al primer trimestre es combinarà una part principal teòrica amb l’anàlisi pràctica de diverses obres de narrativa breu, fragments de novel·la i altres disciplines artístiques com el cinema o la televisió, per recolzar uns primers exercicis d’escriptura creativa. En el segon trimestre s’aprofundirà en l’escriptura dels anteriors exercicis vinculant els diversos elements narratològics examinats a qüestions d’estil, correcció i crítica literàries. Finalment, el tercer trimestre es dedicarà a la creació d’una o més obres desmarcant-se dels anteriors exercicis i potenciant la creativitat de cada autor.

Temes:

 1. El concepte de literarietat en Jakobson
 2. La narratologia com a disciplina, introducció a Genette
 3. Ficció i narració
 4. Història i trama
 5. El temps
 6. L’espai
 7. Els personatges
 8. El narrador
 9. La focalització
 10. El tema
 11. Estil
 12. Lectura i interpretació
 13. Crítica i correcció textual i literària

Lectures:

Es proveïrà d’un dossier al principi del curs i/o de diverses fotocòpies a cada sessió.

Bibliografia complementària:

 • Antonio Garrido, El texto narrativo, Síntesis, Madrid, 1993
 • Carlos Pacheco et Luis Barrera (comp.), Del cuento y sus alrededores. Aproximaciones a la teoría del cuento, Monte Ávila, Caracas, 1993
 • Carlos Reis et Ana Cristina Lopes, Diccionario de narratología, Ediciones Colegio de España, Salamanca, 1996
 • Cesare Segre, Principios y análisis del texto literario, Crítica, Barcelona, 1985
 • David Roas, Poéticas del microrrelato, Arco/Libros, Madrid, 2010
 • Enric Sullà (ed.), Poètica de la narració, Empúries, Barcelona, 1985.
Enrique Anderson, Teoría y técnica del cuento, Ariel, Barcelona, 1992
 • Gerard Genette, Ficción y dicción, Lumen, Barcelona, 1994
 • Gerard Genette, Figuras III, Lumen, Barcelona, 1991
 • Lubomír Dolezel, Estudios de poética y teoría de la ficción, Universidad de Murcia, Murcia, 1999
 • Luis Beltrán, Palabras transparentes. La configuración del discurso del personaje en la novela, Cátedra, Madrid, 1992
 • Mieke Bal, Teoría de la narrativa. Introducción a la narratología, Cátedra, Madrid, 1990
 • Paul Ricoeur, Tiempo y narración, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1987
 • Seymour Chatman, Historia y discurso, Taurus, Madrid, 1990

 

*
Oferim la possibilitat de pagar el curs en trimestralment, en tres pagaments a un preu de 378€/trimestre (un total de 1134€). Si preferiu aquesta opció, feu la reserva en aquesta pàgina però caldrà finalitzar la inscripció personalment. Recordeu que els tres pagaments són obligatoris i que no és possible matricular-se només a un dels trimestres.