InstructorIRIS LLOP
TipusCurs presencial
Data24 gen., 2019 - 28 març, 2019
HorariDijous, de 19.00 a 21.00
20h en 10 sessions
Preu230€
Inscriu-te araReserva ara

“Mi mundo no es el de las teorías. Estas reflexiones son las de un practicante. La obra de todo novelista contiene una visión implícita de la historia de la novela, una idea de lo que es la novela.”

 

El primer que es troba el lector de L’art de la novel·la (1986) de Milan Kundera és aquesta advertència de l’autor: no sóc un teòric de la novel·la sinó un practicant. Tot i així, el que descobrim a mesura que ens endinsem en les pàgines d’aquest (diguem-ne de moment) assaig, és un elaborada defensa de les possibilitats de coneixement del món que ofereix la novel·la. Quina necessitat tenia Kundera d’escriure aquest text, si realment cada novel·la conté una història del gènere i una idea de què és el que només una novel·la pot dir? Podríem pensar que és un fet aïllat, un autor que necessita justificar unes tries estètiques, un autor que es posiciona, però si mirem la història de la novel·la veiem que està plena de textos com aquest.

Des dels jocs metaficcionals del Quijote, els novel·listes mai han deixat de reflexionar sobre el seu art i han anat creant un teixit de teories sobre què ha de dir i com s’ha de construir la novel·la. En aquest seminari ens proposem explorar un primer recorregut per aquesta altra teoria de la novel·la i analitzar les diferents formes que ha pres el pensament sobre la novel·la, dels pròlegs i prefacis que acompanyaven les obres a les idees recollides en diaris i articles. A partir d’aquests textos ens preguntarem també pel paper que ocupa el pensament del novel·lista en el debat estètic i per les seves disputes amb l’acadèmia per la legitimitat del seu discurs.

 

  1. L’escriptura dels novel·listes: explicar la tasca de creació i el gest estètic. Dels passatges metaficcionals a les Poetikvolessungen i les entrevistes de la Paris Review.
  2. Cervantes i la legitimació de la novel·la
  3. Fielding i Sterne: pròlegs i prefacis
  4. Schlegel i Novalis: revistes i diàlegs
  5. Balzac, Sthendhal i Flaubet : debats sobre el realisme en pròlegs i cartes
  6. Woolf, James i la crítica literària com a forma de debat estètic
  7. Els diaris dels escriptors: el taller de la narrativa
  8. Broch i Musil: cartes i conferències
  9. L’assaig literari i el pensament dels escriptors: el cas de Milan Kundera. El debat a les revistes.
  10. La lluita per l’autoritat i la legitimitat: del taller de l’escriptor a l’acadèmia. Antologies de textos (Alcott/Bouveresse).

 

Bibliografia

ALLOTT, Miriam, Novelists on the Novel, London, Routledge, 1973

ALTER, Robert, Partial Magic, Berkeley, University of California Press, 1975

BROCH, Hermann, Pasenow o el Romanticismo, Barcelona, Debolsillo, 2006 [traducció de María Ángeles Grau]

—                  Huguenau o el Realismo, Barcelona, Debolsillo, 2006

—                  Esch o la anarquia, Barcelona, Debolsillo, 2006

—                  Schriften zur Literatur 1 und 2, Ibid. Band 9/1 i 9/2

 

BOUVERESSE, Jacques, El conocimiento del escritor, Barcelona: Ediciones del subsuelo, 2013

CASTRO, Américo, El pensamiento de Cervantes, Madrid: Editorial Trotta, 2002

CERVANTES, Miguel de, Don Quijote de la Mancha, Madrid: RAE, 2004

CHVATIK, Kvetoslav, La trampa del mundo, Barcelona: Tusquets, 1996

COHEN, Richard, Cómo piensan los escritores , Barcelona: Blackie Books, 2018

DAUNAIS, Isabelle i HEPBURN, Allan, “The State of the Art: Novelists Thinking the Novel” University of Torornto Quarterly, Volume 79, Number 4, Fall 2010

FERRÉ, Vicent, L’essai fictionnel, Paris, Honoré Champion, 2013

FIELDING, Henry., Tom Jones I i Tom Jones II, Edicions 62, Barcelona, 1984

FORSTER, E. M., Algunos libros, Barcelona: Alpha Decay, 2018

JAMES, Henry, El arte de la novel·la: prefacios críticos, San Lorenzo del Escorial: Langre, 2014

KUNDERA, Milan, L’art du roman, París, Folio 1986 (versió catalana i castellana a Tusquets i a Destino)

—                        Les testaments trahis, París, Folio 1993 (versió catalana i castellana a Tusquets)

—                        Le rideau, París, Folio 2005 (versió catalana i castellana a Tusquets)

LUKÁCS, György, La teoria de la novel·la, Barcelona: Edicions 62, 1965

MAINER, José-Carlos, La escritura desatada, Palencia: Menos cuarto Ediciones, 2012

MURDOCH, Iris, Existentialists and mystics. Writings on Philosophy and Literature, New York, Penguin Books, 1998

MUSIL, Robert, El hombre sin atributos, Barcelona, Seix Barral, 2004

NOVALIS, Fragments, Barcelona: Quaderns Crema, 1998.

RIENDEAU, Pascal, Méditation et vision de l’essai. Roland Barthes, Milan Kundera et Jacques Brault, Montreal: Éditions Nota bene, 2012

SCHLEGEL, Friedrich. Fragmentos. Sobre la incomprensibilidad. Trad. de Pere Pajerols. Barcelona: Marbot, 2009.

THIRLWELL, Adam, La novela múltiple, Barcelona: Anagrama, 2014

WOOD, James, Los mecanismes de la ficción, Barcelona: Taurus, 2016

WOOLF, Virginia, Diario de una escritora, Ediciones y Talleres de Escritura Creativa Fuentetaja, Madrid, 2003

—              The Diary of Virginia Woolf, Volume III 1925-1930, The Hogarth Press, London, 1980

—              A Change of Perspective, The Letters of Virginia Woolf Volume III 1923-1928, The Hogarth Press, London, 1977

—              Collected Essays Volume II, Chatto & Windus, London, 1966

—               El lector común, Debolsillo, Barcelona, 2010

—              La torre inclinada y otros ensayos, Lumen, Barcelona, 1980

 

 

L’Atelier du roman, https://www.latelierduroman.com

The Paris Review, https://www.theparisreview.org/interviews