ESCOLA DE LITERATURA

AVÍS LEGAL I DE PROTECCIÓ DE DADES

Bloom, S.C.P., amb seu social al carrer Calàbria, 75; 08015 (Barcelona) i nº de CIF J66751223 és la titular i responsable del web www.escolabloom.com.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

L’ESCOLA BLOOM garanteix el compliment amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al Tractament de Dades Personals, així com la implementació de les mesures de seguretat recollides per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE).

D’acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ESCOLA BLOOM informa el/s usuari/s del Lloc Web sobre la política de privacitat que aplicarà en el tractament de les dades personals que l’Usuari facilitarà en el moment de registrar-se en el lloc Web per mitjà del formulari habilitat a l’efecte, així com durant el procés de realització de la matrícula d’alguns dels seminaris i/o cursos, o en la resta d’interaccions que realitzi amb l’ESCOLA BLOOM.

LEGITIMITAT DEL TRACTAMENT

En principi, la navegació i la utilització de la web www.escolabloom.com no exigeix com a condició prèvia la revelació de les dades personals de l’usuari. No obstant, en el supòsit que l’usuari comuniqui les seves dades personals a l’ESCOLA BLOOM, aquesta entitat en garanteix la confidencialitat i el compliment de la nova normativa (o aquella que la pugui complementar o substituir) per la qual cosa prendrà les mesures tècniques que calgui per tal poder mantenir els requeriments de seguretat necessaris.

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

La complimentació del formulari de registre per part de l’Usuari, així com les dades que se li requereixin en la realització de la reserva i el pagament de les matrícules de cursos i/o seminaris oferts per ESCOLA BLOOM implica necessàriament, i sense reserves, el coneixement i l’acceptació de la nostra Política de Privacitat, així com de les CONDICIONS D’ÚS, per la qual cosa es recomana a l’Usuari que, prèviament, llegeix amb curs ambdós textos legals.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades que l’ESCOLA BLOOM  sol•liciti o els usuaris facilitin s’utilitzaran d’acord amb la finalitat de mantenir informat a l’usuari sobre les nostres notícies i novetats o d’atendre les seves consultes i peticions a través dels formularis i correus electrònics que posem a la seva disposició a tal efecte a la nostra pàgina web.També s’utilitzaran per contactar-lo, tant per via electrònica com no electrònica, per tal de d’obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, així com per notificar-li canvis, desenvolupaments o modificacions importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

La nostra política de privacitat s’aplica al lloc web que s’allotja sota el domini www.escolabloom.com.

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES 

Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, tret que es requereixi per gestionar els serveis contractats o que existeixi obligació legal.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada a l’arxiu de l’ESCOLA BLOOM. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’usuari consent expressament a què l’ESCOLA BLOOM realitzi les següents activitats i/o accions, excepte que l’usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat. 
 • En cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del NEWSLETTER l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de l’ESCOLA BLOOM iguals o similars a les que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

POLÍTICA DE COOKIES

Aquesta pàgina web, únicament utilitza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers (Google Analytics), que en cap cas tracten dades de caràcter personal ni capten hàbits de navegació per a finalitats publicitàries.

Per això, en accedir a la nostra web, en compliment de l’article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, en tractar cookies d’anàlisi, li hem sol·licitat el seu consentiment per al seu ús i facilitat informació de les mateixes, que en tot cas s’instal·laran passat un termini de temps prudencial perquè l’usuari tingui temps de decidir prestar el seu consentiment o no.

LSSICE / Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la LOPD

El tractament de les dades de caràcter personal, així com la tramesa de comunicacions realitzats utilitzant mitjançant mitjans electrònics, es realitzen amb conformitat al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al Tractament de Dades Personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE) d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

L’usuari accepta que la legislació aplicable i els jutjats i tribunals competents per conèixer les divergències derivades de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules són els de l’Estat espanyol. L’ESCOLA BLOOM es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establerts.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS 

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment a qualsevol moment, quan el mateix s’hagi atorgat per al tractament de les seves dades. Aquestes dades formaran part d’un fitxer automatitzat, que ha estat inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). L’usuari podrà accedir, rectificar i cancel•lar les seves dades en qualsevol moment mitjançant comunicació dirigida a ESCOLA BLOOM, postal (a l’adreça indica anteriorment) o electrònica indicant la referencia “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

Igualment, l’Usuari pot exercir els següents drets:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar la seva eliminació quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats pels quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades, a fi que pugui transmetre-les a un altre responsable sense impediments.
 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables com ara el dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils) que puguin produir efectes o influir significativament sobre l’usuari.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).

TERMES I CONDICIONS

 CANCEL·LACIONS, CANVIS I DEVOLUCIONS

 • L’Escola Bloom es reserva el dret de canviar un professor per causes de força major.
 • L’Escola Bloom es reserva el dret d’ajornar i/o anul·lar qualsevol curs o seminari, si el nombre d’alumnes inscrits no arriba als mínims requerits.
 • En cas d’anul·lació d’un curs o seminari, l’alumne pot bescanviar l’import per la matricula d’un altre seminari o rebre la devolució de l’import pagat.
 • Si l’alumne es decanta per canviar de curs o seminari i el preu del triat difereix de l’anul·lat, es procedirà al pagament o reemborsament de la diferència.
 • Si per causa justificada un alumne no pot iniciar el curs al qual s’ha matriculat, i ho comunica 15 dies naturals abans de l’inici del curs, l’Escola Bloom li retornarà el total de l’import pagat, menys un 5% en concepte de despeses de gestió
 • Si la baixa del curs es comunica durant els 15 dies naturals anteriors a l’inici del curs, se li retornarà el 75% de l’import pagat.
 • Un cop iniciat el curs, no tindrà dret a cap devolució.
 • Les eventuals devolucions es realitzaran mitjançant abonament en compte bancari.

 INCIDÈNCIES

 • En cas d’absència o malaltia sobtada d’un professor d’un curs presencial, es farà tot el possible per avisar els alumnes per correu electrònic i per telèfon per tal que no s’hagin de desplaçar fins a l’escola.
 • En cas d’anul·lació d’una classe presencial per absència o malaltia d’un professor, la classe es recuperarà respectant, si és possible, l’horari habitual del curs, o bé acordant amb els alumnes una data i hora convenient.

 FORMES DE PAGAMENT

 1. Mitjançant targeta de crèdit a través de la plataforma segura Stripe (s’accepten Visa, Mastercard i American Express).
 2. Mitjançant un ingrés en efectiu o una transferència al compte de Bloom SCP a La Caixa ES54 2100 0829 0602 0103 2847
 3. Mitjançant domiciliació bancària. L’inscrit haurà proporcionat les dades personals i bancàries mitjançant el formulari següent.
 4. Pagament en efectiu a la nostra seu.
 • Tots els pagaments han d’haver-se realitzat abans de l’inici del període corresponent
 • El pagament fraccionat només és possible ens els tallers d’escriptura anuals (72h). Aquesta modalitat de pagament es farà mitjançat domiciliació bancària.
 • L’alumne que desitgi factura, haurà d’indicar-ho en el moment de la inscripció i proporcionar el nom i NIF corresponents

DRETS D’IMATGE

Els participants autoritzen expressament Bloom SCP a utilitzar indistintament totes les imatges, fotografies, vídeos, material gràfic, etc., (d’ara endavant “les Imatges”) o part de les mateixes en les quals intervenen els participants en el marc des les activitats generals realitzades.

Aquesta autorització no se circumscriu a un àmbit temporal o territorial determinats, per la qual cosa Bloom SCP, podrà utilitzar aquestes imatges, o part de les mateixes, en tots els països del món sense limitació geogràfica de cap classe.

Aquesta autorització s’entén concedida per a la utilització de les imatges, o part de les mateixes, en les quals apareix com a model, entrevistat, narrador o participant, en l’àmbit i finalitats de les activitats realitzades a Bloom SCP, així com qualsevol altre projecte destinat a la promoció de les activitats de Bloom SCP, en mitjans de comunicació interns o externs a la mateixa, ja tinguin caràcter social, comercial, publicitari o de màrqueting i perquè puguin ser explotats en tots els mitjans coneguts en l’actualitat i els que poguessin desenvolupar-se en el futur. Tot això amb l’única excepció i limitació d’aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l’honor, a la moral i/o a l’ordre públic, en els termes previstos en la legislació vigent a cada país.

La present autorització, feta en els termes fixats a la present, s’entén feta amb caràcter gratuït.

Bloom SCP s’eximeix de responsabilitat sobre qualsevol ús que pugui fer un tercer de les Imatges fora de l’àmbit material objecte de la present.

 PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Escola Bloom és una marca legalment registrada, així com el seu logo i el seu domini web (www.escolabloom.com). Queda totalment prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta marca sense l’autorització prèvia, expressa i per escrit de Bloom SCP.

Bloom SCP és propietari de tots els continguts d’aquest lloc web: textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material. Per tant, queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o transmetre tant el contingut com el codi de les pàgines. Cap element de la informació facilitada en aquest lloc web pot ser objecte de venda o cessió. Excepcionalment Bloom SCP pot atorgar una autorització expressa i escrita.

Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de Bloom SCP, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

No s’autoritza en cap cas:

La presentació d’una pàgina com la del www.escolabloom.com o qualsevol contingut d’aquesta en una finestra que no pertany a l’original registrada amb el domini. Així doncs, quedat totalment prohibit utilitzar qualsevol tècnica i/o procediment de plagi o suplantació de la identitat.

Una extracció d’elements del lloc web que perjudiqui la imatge de l’Escola Bloom, conforme les disposicions vigents.

L’ús de marques o signes distintius, propietat de Bloom SCP, sense el coneixement i l’autorització prèvia i expressa per part de l’empresa.

El contingut del lloc web està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Conseqüentment, els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que pugui vulnerar aquests drets sobre els continguts.