Biografia

Robert Caner Liese ha estudiat Filologia Alemanya a la Universitat de Barcelona i Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat de Groningen (Països Baixos). Entre 1992 i 2001 va ser professor a la Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i, des de l’any 2001, és professor titular de teoria literària a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Ha editat i traduït al català els Fragments de Novalis (Quaderns Crema, 1997) i les Notes de literatura de Theodor W. Adorno (Columna, 2001) i, al castellà, els Estudios sobre Fichte y otros escritos de Novalis (Akal, 2007). És autor del llibre Gadamer, lector de Celan (Herder, 2009) i ha publicat en revistes especialitzades i volums col·lectius treballs sobre Adorno, Benjamin, Szondi, Kafka, Levi, Celan i, en especial, sobre qüestions relacionades amb l’hermenèutica.